INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前清水 宥聖 ( しみず ゆうしょう, Yusho Shimizu ) 著 ()
タイトル安居院の学問
タイトル読みあぐいのがくもん
サブタイトル東寺宝菩提院本『転法輪鈔 夫婦上』をてがかりに
タイトル(欧文)A Study of Agui's Scholarship-Getting Clues from the “Tenbōrinshō Hūhu Jo” of Tōji Hōbodaiin
サブタイトル(欧文)
該当ページ29-38(R)
媒体名 佛教文化研究
媒体名欧文 STUDIES IN BUDDHISM AND BUDDHIST CULTURE (BUKKYŌ BUNKA KENKYŪ)
通号 49
特集・テーマ 「唱導と語り物」特集
ISSN 0287-1157
編者 水谷幸正
発行日2005-03-31
発行者浄土宗教学院研究所
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00195667A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   安居院 東寺宝菩提院 称名寺 (地域) 三井寺 (地域) 日本 (地域) 金沢文庫 (地域) 日本中世 (時代) 日本中世以降 (時代) 平安時代 (時代) 円城寺 (地域) 仏教 (分野)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  文献   転法輪鈔 夫婦帖 賢愚経 法苑珠林 世阿弥 (人物) 転法輪抄目録 (文献) 賀茂神主堂供養 (文献) 平家物語 (文献) 法華伝記 (文献) 本朝新修往生伝 (文献) 撰集百縁経 (文献) 大方便仏報恩経 (文献) 菩薩本生鬘論 (文献) 大智度論 (文献) 慧朗 (人物) 過去現在因果経 (文献) 月光菩薩経 (文献) 出曜経 (文献) 諸経要集 (文献) 道世 (人物) 今昔物語集 (文献) 太平広記 (文献) 経律異相 (文献) 広弘明集 (文献) 続高僧伝 (文献) 阿弥陀信仰 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage