INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前手島 一真 ( てじま いっしん, Isshin Tejima ) 著 ()
タイトルBuddhism,Taoism and Mid-Tang Politics
タイトル読み
サブタイトルA Pre-Condition to the Prosperity of Buddhism during Dali 大暦 Period
タイトル(欧文)Buddhism,Taoism and Mid-Tang Politics
サブタイトル(欧文)A Pre-Condition to the Prosperity of Buddhism during Dali 大暦 Period
該当ページ1-35
媒体名 大崎学報
通号 154
ISSN 02891174
編者 大崎学報編集委員会
発行日1998-03-31
発行者三友健容
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00023611A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   武后 老子 李耳 高祖 太宗 代宗 武宗 玄宗 列子 文子 張説 李林甫 厳挺之 裴寛 義福 神秀 李適之 李承乾 韋堅 杜暹 陳希烈 李叔良 楊国忠 楮无量 王玽悄人蕓奸人命汲癲厨貭襦人摸肝蕁人無・沺人綷茵訊筑辧訊単漾人絈曄瑞裨・御注孝経 御注老子孝経 御注金剛般若経 御注金剛経 旧唐書 僧肇 (人物) 中国仏教 (分野) 沙門不敬王者論 (文献) 老子 (人物) 荘子 (人物) 道教 (分野) 孔子 (人物) 張陵 (人物) 親鸞 (人物) 浄土真宗 (分野) 高祖 (人物) 世祖 (人物) 太宗 (人物) 太祖 (人物) 智証大師 (人物) 文帝 (人物) 本典 (文献) 真言宗 (分野) 真宗 (分野) 文徳皇后 (人物) 円測 (人物) 善導 (人物) 僧伝 (分野) 印簡 (人物) 写経 (分野) 玄奘 (人物) 魚朝恩 (人物) 恵暁 (人物) 覚超 (人物) 金剛頂経 (文献) 武宗 (人物) 凡聖界地章 (文献) 中田美絵 (人物) 玄宗 (人物) 太和公主 (人物) 代宗 (人物) 会昌一品集 (文献) 国忌法会 (術語) 世宗 (人物) 張帰真 (人物) 御注金剛經 (文献) 新唐書 (文献) 善無畏 (人物) 粛宗 (人物) 宋高僧伝 (文献) 文子 (人物) 成玄英 (人物) 孝経 (文献) 正法眼蔵虚空巻 (文献) 天童如浄 (人物) 列子 (人物) 十戒経 (文献) 張説 (人物) 慧能 (人物) 宋之問 (人物) 岐王範 (人物) 神会 (人物) 続高僧伝 (文献) 武平一 (人物) 李林甫 (人物) 賈島 (人物) 宋_ (人物) 懐海<百丈> (人物) 旧唐書 (文献) 厳挺之 (人物) 裴寛 (人物) 義福 (人物) 神秀 (人物) 柳田聖山 (人物) 禅宗 (分野) 慧安 (人物) 弘忍 (人物) 恵能 (人物) 普寂 (人物) 圭峰宗密 (人物) 楞伽師資記 (文献) 李承乾 (人物) 韋堅 (人物) 李適之 (人物) 杜暹 (人物) 陳希烈 (人物) 李叔良 (人物) 楊国忠 (人物) 楮无量 (人物) 王玽悄人蕓奸人命汲癲厨貭襦人摸肝蕁人無・沺人綷茵訊筑辧訊単漾人絈曄瑞裨・御注孝経 (人物) 御注老子孝経 (人物) 御注金剛般若経 (人物) 御注金剛経 (人物) 旧唐書 (人物) 開元寺 (文献)
  文献   開元寺 開元寺 開元観 龍興寺 龍興観 寒食上墓 道挙 天尊 冊府元亀 三教珠英 兵部尚書 左僕射 中書舎人 禅宗北宗 宋高僧伝 通州刺史 御史大夫 秘書少監 資治通鑑 観察御史 京畿採訪使 諸道鋳銭使 玉版石記符 開元観 (文献) 旧唐書 (人物) 龍興寺 (文献) 開元寺 (文献) 龍興観 (文献) 寒食上墓 (文献) (文献) 道挙 (文献) 天尊 (文献) 冊府元亀 (文献) 資治通鑑 (文献) 官道観 (術語) 遣唐使 (術語) 三教珠英 (文献) 霜害 (術語) 大唐西域記 (文献) 内道場 (術語) 熏集類抄 (文献) 兵部尚書 (文献) 左僕射 (文献) 中書舎人 (文献) 禅宗北宗 (文献) 宋高僧伝 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 祖堂集 (文献) 仏祖統紀 (文献) 続高僧伝 (文献) 旧唐書 (文献) 賛寧 (人物) 成唯識論掌中枢要 (文献) 三国遺事 (文献) 御史大夫 (文献) 秘書少監 (文献) 通州刺史 (文献) 新唐書 (文献) 魏書 (文献) 梁書 (文献) 司馬光 (人物) 京畿採訪使 (文献) 観察御史 (文献) 諸道鋳銭使 (文献) 玉版石記符 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage