INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前手島 一真 ( てじま いっしん, Isshin Tejima ) 著 ()
タイトルBuddhism,Taoism and Mid-Tang Politics
タイトル読み
サブタイトルA Pre-Condition to the Prosperity of Buddhism during Dali 大暦 Period
タイトル(欧文)Buddhism,Taoism and Mid-Tang Politics
サブタイトル(欧文)A Pre-Condition to the Prosperity of Buddhism during Dali 大暦 Period
該当ページ1-35
媒体名 大崎学報
通号 154
ISSN 02891174
編者 大崎学報編集委員会
発行日1998-03-31
発行者三友健容
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00023611A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   武后 老子 李耳 高祖 太宗 代宗 武宗 玄宗 列子 文子 張説 李林甫 厳挺之 裴寛 義福 神秀 李適之 李承乾 韋堅 杜暹 陳希烈 李叔良 楊国忠 楮无量 王玽悄人蕓奸人命汲癲厨貭襦人摸肝蕁人無・沺人綷茵訊筑辧訊単漾人絈曄瑞裨・御注孝経 御注老子孝経 御注金剛般若経 御注金剛経 旧唐書 中国仏教 (分野) 老子 (人物) 僧肇 (人物) 沙門不敬王者論 (文献) 荘子 (人物) 道教 (分野) 孔子 (人物) 竜樹 (人物) 老子 (文献) 道元 (人物) 高祖 (人物) 仏教史 (分野) 文帝 (人物) 真宗 (分野) 本典 (文献) 曹洞宗 (分野) 太祖 (人物) 李耳 (人物) 太宗 (人物) 文徳皇后 (人物) 窺基 (人物) 不空三蔵 (人物) 中国仏教史 (分野) 義福 (人物) 季淵 (人物) 円測 (人物) 覚苑 (人物) 中田美絵 (人物) 金剛頂経 (文献) 武宗 (人物) 魚朝恩 (人物) 凡聖界地章 (文献) 恵暁 (人物) 覚超 (人物) 玄宗 (人物) 道教霊記 (文献) 世宗 (人物) 国忌法会 (術語) 代宗 (人物) 太和公主 (人物) 会昌一品集 (文献) 中宗 (人物) 姚崇 (人物) 道徳真経注疏 (文献) 高力士 (人物) 僧団統制 (分野) 文子 (人物) 孝経 (文献) 成玄英 (人物) 天童如浄 (人物) 正法眼蔵虚空巻 (文献) 列子 (人物) 十戒経 (文献) 張説 (人物) 李林甫 (人物) 慧能 (人物) 岐王範 (人物) 宋之問 (人物) 武平一 (人物) 盧照鄰 (人物) 賈島 (人物) 宋_ (人物) 旧唐書 (文献) 懐海<百丈> (人物) 厳挺之 (人物) 裴寛 (人物) 神秀 (人物) 慧安 (人物) 禅宗 (分野) 柳田聖山 (人物) 神会 (人物) 弘忍 (人物) 普寂 (人物) 恵能 (人物) 圭峰宗密 (人物) 六祖壇経 (文献) 李承乾 (人物) 李適之 (人物) 韋堅 (人物) 杜暹 (人物) 陳希烈 (人物) 李叔良 (人物) 楊国忠 (人物) 楮无量 (人物) 王玽悄人蕓奸人命汲癲厨貭襦人摸肝蕁人無・沺人綷茵訊筑辧訊単漾人絈曄瑞裨・御注孝経 (人物) 御注老子孝経 (人物) 御注金剛般若経 (人物) 御注金剛経 (人物) 旧唐書 (人物) 開元寺 (文献)
  文献   開元寺 開元寺 開元観 龍興寺 龍興観 寒食上墓 道挙 天尊 冊府元亀 三教珠英 兵部尚書 左僕射 中書舎人 禅宗北宗 宋高僧伝 通州刺史 御史大夫 秘書少監 資治通鑑 観察御史 京畿採訪使 諸道鋳銭使 玉版石記符 旧唐書 (人物) 開元観 (文献) 開元寺 (文献) 龍興寺 (文献) 龍興観 (文献) 寒食上墓 (文献) (文献) 道挙 (文献) 天尊 (文献) 冊府元亀 (文献) 資治通鑑 (文献) 官道観 (術語) 仏祖統紀 (文献) 内道場 (術語) 三教珠英 (文献) 延喜式 (文献) 熏集類抄 (文献) 兵部尚書 (文献) 左僕射 (文献) 中書舎人 (文献) 禅宗北宗 (文献) 宋高僧伝 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 祖堂集 (文献) 続高僧伝 (文献) 旧唐書 (文献) 賛寧 (人物) 大明高僧伝 (文献) 不空 (人物) 御史大夫 (文献) 通州刺史 (文献) 秘書少監 (文献) 新唐書 (文献) 魏書 (文献) 梁書 (文献) 古代天皇喪礼 (術語) 京畿採訪使 (文献) 観察御史 (文献) 諸道鋳銭使 (文献) 玉版石記符 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage