INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前赤松 月船 ( あかまつ げっせん, Gessen Akamatsu ) 著 ()
タイトル
タイトル読みかね
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ26-30(R)
媒体名 現代佛教
媒体名欧文 THE CONTEMPORARY BUDDHISM
通号 121
1月
ISSN ----
ISBN ----
編者 桑田貫治
発行日1935-01-01
発行者現代佛教社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00192553A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   西行法師 世阿弥 其角 羅人 宗達 (人物) 私聚百因縁集 (文献) 宗達筆西行物語絵巻 (文献) 日本仏教 (分野) 道元 (人物) 風姿花伝 (文献) 観阿弥 (人物) 能阿弥 (人物) 禅宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 金春禅竹 (人物)
  文献   山家集 平家物語 猿簑集 花伝書 西行 (人物) 西行物語 (文献) 新古今和歌集 (文献) 法華経 (文献) 花の歌 (術語) 狂言 (術語) 砂石集 (文献) 一遍聖絵 (文献) 源氏物語 (文献) 方丈記 (文献) 日本仏教 (分野) 源平盛衰記 (文献) 法然 (人物) 平清盛 (人物) 仏教文学 (分野) 徒然草 (文献) 花鏡 (文献) 風姿花伝 (文献) 無量寿経 (文献) 大江匡房 (人物) 湯浅泰雄 (人物) 道元 (人物)
  術語   生命観 地獄変相図 閑寂 禅院 自然観 (術語) 生死観 (術語) 生命倫理 (術語) 愚禿鈔 (文献) 慈悲行 (術語) 自律 (術語) 諸経和讃 (文献) 四十八巻伝 (文献) 空華日用工夫略集 (文献) 山林木彫 (術語) 四頭斎筵 (人物) 自給自足生活 (術語) 十宗観 (術語) 坐禅 (術語) 山林寺院 (術語) 願文 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage