INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前福井 康順 ( ふくい こうじゅん, Kojun Fukui ) 著 ()
タイトル源空聖人私日記考
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ69-70
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 31
16
1
特集・テーマ 立正大学における第十八回学術大会紀要(一)
編者 宮本正尊
発行日1967-12-25
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 浄土教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   源空 親鸞 法然 親鸞 (人物) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 源信 (人物) 浄土宗 (分野) 善導 (人物) 証空 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 真宗学 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物)
  文献   源空聖人私日記 西方指南抄 法然伝 法然 (人物) 法然上人伝記 (文献) 親鸞 (人物) 西方指南抄 (文献) 醍醐本法然上人伝記 (文献) 漢語灯録 (文献) 教行信証 (文献) 三昧発得記 (文献) 選択集 (文献) 和語灯録 (文献) 黒谷上人語灯録 (文献) 歎異抄 (文献) 知恩講私記 (文献) 私日記 (術語) 青年ルター (文献) 源空私日記 (文献) 浄土宗 (分野)
  術語   私日記 法然伝 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage