INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前板野 長八 ( いたの ちょうはち, Chohachi Itano ) 著 (東京東方文化学院研究員)
タイトル慧遠に於ける礼と戒律
タイトル読みえおんにおけるれいとかいりつ
サブタイトル
タイトル(欧文)Hui-Yüan
サブタイトル(欧文)his Ideas on Chinese Rite and Buddhist Vinaya
該当ページ1-29(R)
媒体名 支那仏教史学
媒体名欧文 The Journal of the History of Chinese Buddhism
4
2
編者 支那仏教史学会
発行日1940-08-15
発行者法蔵館
発行地京都/東京
本文
INBUDS IDIB00024322A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  魏晋 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 中国思想 (分野) 日本 (地域) 趙宋 (時代)
 分野  中国仏教 儒教 老荘思想 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 仏教 (分野) 道教 (分野) 中国仏教 (分野) 神道 (分野) 曹洞宗 (分野) 儒教 (分野) 老子 (人物) 僧肇 (人物) 親鸞 (人物)
 人物  慧遠<廬山> 郭文 中国仏教 (分野) 慧永 (人物) 釈道安<東晋> (人物) 沙門不敬王者論 (文献) 志磐 (人物) 社会救済 (術語) 慧林 (人物) 金喬覚 (人物) 魏志 (文献) 慧遠<廬山> (人物)
 文献  魏志 晋書 抱朴子 高僧伝 弘明集 宋書 郭文 (人物) 月明 (人物) 楚王英 (人物) 中国仏教 (分野) 後漢書巻四・七・十・四十二・七十三 (文献) 三国史記 (文献) 晋書 (文献) 世説新語 (文献) 宋書 (文献) 梁高僧伝 (文献) 高僧伝 (文献) 坂田寺縁起 (文献) 四十二章経 (文献) 書論 (文献) 詩品 (文献) 神仙伝 (文献) 道教 (術語) 存思 (術語) 往生論註 (文献) 浄土論 (文献) 葛洪 (人物) 聞名 (術語) 出三蔵記集 (文献) 続高僧伝 (文献) 法華経 (文献) 名僧伝 (文献) 慧皎 (人物) 道安 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 広弘明集 (文献) 理惑論 (文献) 夷夏論 (文献) 神滅論 (文献) 白黒論 (文献) 求那跋陀羅 (人物) 呉志 (文献) 弘明集 (文献) 漢書 (文献) (時代) 古事記 (文献) 賀蘭山岩画 (文献)
 術語  戒律 出家 逸民 孝道 礼敬問題 喪服経 (術語) 戒律 (術語) 中国浄土教 (術語) (術語) 社会思想 (術語) 清規 (術語) 宋書 (文献) (術語) インド仏教 (分野) 大乗戒 (術語) 律蔵 (文献) 懺悔 (術語) 僧伽 (術語) 三昧耶戒 (術語) 円頓戒 (術語) 菩薩戒 (術語) 在家 (術語) 遁世 (術語) 正法眼蔵 (文献) 受戒 (術語) (術語) サンガ (術語) turavu (術語) 金光明経 (文献) 出家 (術語) 頓悟説 (術語) 護国経典 (術語) 孝道 (術語) (術語) 師弟道 (術語) 礼敬問題 (術語) 葬送儀式 (術語) 念仏道 (術語) 育養の恩 (術語) 逸民 (術語) 慧遠 (人物) 沙門 (術語) 沙門不敬王者論 (文献) 神滅不滅 (術語) 入唐求法巡礼行記 (文献) 神不滅論 (術語) 喪服経 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage