INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊東 恵明 ( いとう えみょう, Emyo Ito ) 著 (大谷大学助手)
タイトル王舎城の悲劇
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)おうしゃじょうのひげき
サブタイトル(欧文)
該当ページ75-89
媒体名 親鸞教学
通号 2
編者 親鸞教学編集部
発行日1963-06-10
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   韋提希 善導 善導 (人物) 親鸞 (人物) 阿闍世 (人物) 真宗学 (分野) 教行信証 (文献) 観無量寿経 (文献) 阿難 (人物) 観経 (文献) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 観経疏 (文献)
  文献   大無量寿経 教行信証総序 観無量寿経 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 観無量寿経 (文献) 浄土論 (文献) 歎異抄 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) 大無量寿経 (文献) 無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 観経疏 (文献) 浄土教 (分野)
  術語   王舎城の悲劇 業縁 阿闍世王説話 (術語) 観無量寿経 (文献) 観経疏 (文献) 阿闍世 (術語) 提婆の救済 (術語) 涅槃経 (文献) 教化対象 (術語) 阿闍世コンプレックス (術語) 悪人正機 (術語) 念仏 (術語) 王舎城の悲劇 (術語) 同朋 (術語) 独立者 (術語) 二種深信 (術語) 王舎城 (術語) 業思想 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage