INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前曽我 量深 ( そが りょうじん, Ryojin Soga ) 著 (大谷大学名誉教授)
タイトル正信念仏
タイトル読みしょうしんねんぶつ
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-14
媒体名 親鸞教学
通号 4
編者 親鸞教学編集部
発行日1964-07-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00025758A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
  文献   正信偈 正信念仏偈 六要鈔 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 浄土論 (文献) 正信念仏偈 (文献) 浄土真宗 (分野) 報恩講式 (文献) 蓮如 (人物) 善導 (人物) 正信偈 (文献) 念仏正信偈 (文献) 六要鈔 (文献) 等不等観雑録 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 存覚 (人物) 往生論註 (文献) 選択集 (文献) 破邪顕正抄 (文献) 愚禿鈔 (文献) 顕名鈔 (文献)
  術語   正信念仏 所行の法 能信の機 六要鈔 (文献) 宗義 (術語) 所行の法 (術語) 称名 (術語) 他力 (術語) 本願 (術語) 坂東本 (術語) 一乗海 (術語) 正信念仏 (術語) 能信の機 (術語) 能信 (術語) 訓読 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage