INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前曽我 量深 ( そが りょうじん, Ryojin Soga ) 著 (大谷大学名誉教授)
タイトル前念命終、後念即生
タイトル読みぜんねんみょうじゅうごねんそくしょう
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-12
媒体名 親鸞教学
通号 8
編者 親鸞教学編集部
発行日1966-07-01
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00025794A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   阿難 善導 親鸞 天親 親鸞 (人物) 釈尊 (人物) 真宗学 (分野) 大迦葉 (人物) 舎利弗 (人物) 仏陀 (人物) 教行信証 (文献) アーナンダ (人物) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 観経疏 (文献) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 善導 (人物) 竜樹 (人物) 龍樹 (人物)
  文献   大無量寿経 成唯識論 観無量寿経 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 観無量寿経 (文献) 浄土論 (文献) 歎異抄 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) 摂大乗論 (文献) 唯識三十頌 (文献) 成唯識論述記 (文献) 瑜伽論 (文献) 瑜伽師地論 (文献) 仏地経論 (文献) 玄奘 (人物) 倶舎論 (文献) 無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 大無量寿経 (文献) 観経疏 (文献) 浄土教 (分野)
  術語   対告宗 還相回向 阿頼耶識 現生正定聚 阿摩羅識 出世本懐 (術語) 末離欲 (術語) 観無量寿経 (文献) 還相回向 (術語) 往相回向 (術語) 二種回向 (術語) 還相廻向 (術語) 教行信証 (文献) 浄土論註 (文献) 回向 (術語) 一念多念文意 (文献) 往相 (術語) 如来蔵 (術語) 法蔵菩薩 (術語) 種子 (術語) 末那識 (術語) 成唯識論 (文献) 三性 (術語) 阿摩羅識 (術語) ālayavijñāna (術語) 即得往生 (術語) 歎異抄 (文献) 親鸞 (人物) 真仏弟子 (術語) 死生観 (術語) 臨終来迎 (術語) 平生業成 (術語) 現生十益 (術語) 阿梨耶識 (術語) 阿頼耶識 (術語) 宝性論 (文献) 無垢識 (術語) 三性説 (術語) 如来蔵思想 (術語) 第九識 (術語) 信行要道義 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage