INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前横超 慧日 ( おうちょう えにち, Enichi Ocho ) 著 (大谷大学教授)
タイトル親鸞聖人と涅槃経
タイトル読みしんらんしょうにんとねはんぎょう
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ84-95
媒体名 親鸞教学
通号 8
編者 親鸞教学編集部
発行日1966-07-01
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00025800A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 最澄 徳一 恵心僧都 日蓮 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 空海 (人物) 天台宗 (分野) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 日蓮 (人物) 親鸞 (人物) 最澄 (人物) 法相宗 (分野) 守護国界章 (文献) 真言宗未決文 (文献) 法華秀句 (文献) 真言宗 (分野) 即身成仏義 (文献) 源信 (人物) 恵心 (人物) 往生要集 (文献) 日本天台 (分野) 阿弥陀仏白毫観 (文献) 日蓮宗 (分野) 法華経 (文献) 鎌倉仏教 (分野) 日蓮教学 (分野) 道元 (人物)
  文献   教行信証 法華経 一乗要決 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 往生要集 (文献) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 一乗仏性究竟論 (文献) 顕謗法鈔 (文献) 法華経 (文献)
  術語   一乗成仏 一闡提 三病人 末世法滅 闡提成仏 声聞 (術語) 久遠実成の法身仏 (術語) 一乗要決 (文献) 一闡提 (術語) 仏性 (術語) 涅槃経 (文献) 悉有仏性 (術語) 大乗涅槃経 (文献) 一切衆生悉有仏性 (術語) 一闡提成仏 (術語) 利養 (術語) 三種病人 (術語) 末世法滅 (術語) 三病人 (術語) 闡提成仏 (術語) 浄土教 (術語) 正法護持 (術語) 如来蔵 (術語) 五姓各別 (術語) 真仏弟子 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage