INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前安田 理深 ( やすだ りじん, Rijin Yasuda ) 著 (大谷大学講師)
タイトルことばの魂
タイトル読みことばのたましい
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ35-47
媒体名 親鸞教学
通号 10
編者 親鸞教学編集部
発行日1967-07-01
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00025823A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   曇鸞 憬興 道綽 善導 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 元暁 (人物) 義寂 (人物) 法相宗 (分野) 曽我量深 (人物) 璟興 (人物) 曇鸞 (人物) 安楽集 (文献) 法然 (人物) 迦才 (人物) 中国仏教 (分野) 源信 (人物) 観経疏 (文献)
  文献   無量寿経 摂大乗論 観無量寿経 浄土論 観無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 大阿弥陀経 (文献) 教行信証 (文献) 法華経 (文献) 浄土論 (文献) 成唯識論 (文献) 大乗荘厳経論 (文献) 中辺分別論 (文献) 瑜伽師地論 (文献) 世親 (人物) 解深密経 (文献) 瑜伽論 (文献) 倶舎論 (文献) 無量寿経 (文献) 大無量寿経 (文献) 善導 (人物) 観経疏 (文献) 浄土論註 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 論註 (文献) 安楽集 (文献)
  術語   菩提心 願作仏心 自利利他円満 本願論 ロゴス 摧邪輪 (文献) 大悲 (術語) 三心 (術語) 大日経 (文献) 十住心 (術語) 即身成仏 (術語) 選択集 (文献) 一切智智 (術語) 度衆生心 (術語) 菩提心 (術語) 大慈悲心 (術語) 現生正定聚 (術語) 基礎教学 (術語) 自利利他円満 (術語) 称名念仏 (術語) 念仏往生 (術語) 近江商人 (術語) 真宗 (術語) 願作仏心 (術語) 本願論 (術語) 十念念仏 (術語) 帰敬偈 (術語) 不殺生 (術語) 人間仏教 (術語) 法水文流記 (文献) 教判論 (術語) 念仏三昧 (術語) 究境大乗 (術語) 浄土論 (術語) 弥陀本願義 (文献) ロゴス (術語) パトス (術語) 神学 (術語) 実践 (術語) 唯識 (術語) 悪の克服 (術語) 元始 (術語) 内観的主体 (術語) 創生記 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage