INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前細川 行信 ( ほそかわ ぎょうしん, Gyoshin Hosokawa ) 著 (大谷大学助教授)
タイトル祖師の遺訓
タイトル読みそしのいくん
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ50-58
媒体名 親鸞教学
通号 11
編者 親鸞教学編集部
発行日1967-11-10
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00025833A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 覚如上人 道綽 善導 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 真宗学 (分野) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 存覚上人 (人物) 口伝鈔序説 (文献) 親鸞聖人 (人物) 大般涅槃経 (文献) 開山聖人 (人物) 蓮如上人 (人物) 小串侍 (人物) 親鸞 (人物) 安楽集 (文献) 迦才 (人物) 中国仏教 (分野) 道綽 (人物) 源信 (人物) 観経疏 (文献) 浄土宗 (分野)
 文献  親鸞伝絵 改邪鈔 口伝鈔 親鸞 (人物) 覚如 (人物) 報恩講式 (文献) 教行信証 (文献) 最須敬重絵詞 (文献) 歎異抄 (文献) 存覚一期記 (文献) 恵信尼消息 (文献) 口伝鈔 (文献) 蓮如 (人物) 存覚 (人物) 執持鈔 (文献) 御文章 (文献) 破邪顕正鈔 (文献) 改邪鈔 (文献) 歎異鈔 (文献) 願願鈔 (文献) 持名鈔 (文献)
 術語  吉水の教団 浄土門 愚痴 専修念仏者 浄土門 (術語) 口伝鈔 (文献) 聖道門 (術語) 専修念仏 (術語) 三心 (術語) 法然 (人物) 鎮護国家 (術語) 念仏 (術語) 教相判釈 (術語) 現代語訳 (術語) 無明 (術語) 三毒 (術語) 浄土思想 (術語) 愚禿 (術語) 瞋恚 (術語) 専修念仏者 (術語) 愚痴 (術語) 四十八巻本 (文献) 一念多念の座 (術語) 嘉禄の法難 (術語) 玉桂寺 (術語) 近世三昧聖 (術語) 法然伝 (術語) 陳僧 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage