INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前松原 祐善 ( まつばら ゆうぜん, Yuzen Matsubara ) 著 (大谷大学)
タイトル真実教の開顕
タイトル読みしんじつきょうのかいけん
サブタイトル『大無量寿経』の仏教史観
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ51-70
媒体名 親鸞教学
通号 21
特集・テーマ 親鸞聖人御誕生八百年立教開宗七百五十年記念 教行信証の研究
編者 親鸞教学編集部
発行日1972-12-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00025917A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  法然 親鸞 憬興 村上専精 曇鸞 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 真宗学 (分野) 法然 (人物) 曇鸞 (人物) 元暁 (人物) 義寂 (人物) 玄一 (人物) 法相宗 (分野) 井上円了 (人物) 高楠順次郎 (人物) 姉崎正治 (人物) 富永仲基 (人物) 井上哲次郎 (人物) 佐々木月樵 (人物) 近代仏教 (分野) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物)
 文献  教行信証 選択集 浄土文類聚鈔 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 逆修説法 (文献) 愚禿鈔 (文献) 浄土論 (文献) 浄土和讃 (文献) 浄土教 (分野) 入出二門偈 (文献) 末灯鈔 (文献)
 術語  浄土真宗 仏教史観 弥陀教 釈迦教 難治の三機 浄土宗 (術語) 親鸞 (人物) 真宗学 (術語) 教行信証 (文献) 念仏 (術語) 真言宗 (術語) 社会学 (分野) 寺院 (術語) 漢語灯録 (文献) 支那仏教史 (術語) 宿業本能 (術語) 浄土真宗 (術語) (術語) 道宣 (人物) 日本的霊性 (術語) 戒律 (術語) 釈迦教 (術語) 仏教史観 (術語) 弥陀教 (術語) 難治の三機 (術語) 証空 (人物)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage