INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前曽我 量深 ( そが りょうじん, Ryojin Soga ) 著 ()
タイトル二種深信
タイトル読みにしゅじんしん
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ129-141
媒体名 親鸞教学
通号 25
特集・テーマ 特輯 法然上人
編者 親鸞教学編集部
発行日1974-12-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00025968A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  善導 天親 頓成 法然 (人物) 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 竜樹 (人物) 善導 (人物) 龍樹 (人物) 浄土真宗 (分野) 宣明 (人物) 天親 (人物) 異安心 (術語) 愚禿鈔 (文献) 定観 (人物)
 文献  愚禿鈔 我が信念 教行信証 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 末灯鈔 (文献) 選択集 (文献) 歎異抄 (文献) 教行証文類 (文献) 論註 (文献) 浄土文類聚鈔 (文献) 善導 (人物) 愚禿鈔 (文献) 如来 (術語) 禅と念仏の問題 (術語) 世界宗教大会 (術語) 内観の法蔵 (文献) 法然 (人物) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 浄土論註 (文献)
 術語  二種深信 一心帰命 機深信 三心 自信教人信 機の深信 (術語) 三心 (術語) 六字釈 (術語) 教行信証 (文献) 深心 (術語) 観仏三昧 (術語) 即得往生 (術語) 御文章 (文献) 二種深信 (術語) 五念門 (術語) 戦時教学 (術語) 三願転入 (術語) 散乱麁動 (術語) 正信偈 (文献) 五念門行 (術語) 願生浄土 (術語) 吉水教団 (術語) 一心帰命 (術語) 至誠心 (術語) 一心 (術語) (術語) 本願 (術語) 菩提心 (術語) 信楽 (術語) 信心 (術語) 常行大悲 (術語) 布教 (術語) 教化方法 (術語) 現生十種の益 (術語) 浩々洞 (術語) 国家的宗教 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage