INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前松井 憲一 ( まつい けんいち, Kenichi Matsui ) 著 (大谷大学非常勤講師)
タイトル内観の道
タイトル読みないかんのみち
サブタイトル
タイトル(欧文)The Path of Introspection
サブタイトル(欧文)
該当ページ53-66
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 37
編者 親鸞教学編集部
発行日1980-11-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00026066


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   善導 道綽 法然 親鸞 法然 (人物) 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 善導 (人物) 安楽集 (文献) 迦才 (人物) 中国仏教 (分野) 浄土宗 (分野) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 真宗学 (分野)
  文献   教行信証 歎異抄 安楽集 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 唯円 (人物) 末灯鈔 (文献) 浄土真宗 (分野) 蓮如 (人物) 道綽 (人物) 往生論註 (文献) 観経疏 (文献) 浄土論 (文献) 往生要集 (文献) 曇鸞 (人物) 観無量寿経 (文献)
  術語   四苦 釈尊 浄土 易行道 生死観 (術語) 檀越 (術語) 安楽集 (文献) 釈尊 (術語) 三教一致 (術語) 固体化 (術語) 薩摩門徒 (術語) 無常 (術語) 諸仏 (術語) 大日如来 (術語) 証空 (人物) 四無所畏 (術語) 十八不共仏法 (術語) 作画録 (文献) 弘法大師の仏陀観 (術語) 神話としての『阿弥陀経』 (術語) 本願 (術語) 念仏 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 往生 (術語) 聖道 (術語) 指方立相 (術語) 極楽 (術語) 教行信証 (文献) 難行道 (術語) 釈願品 (文献) 五念門行 (術語) 念仏三昧 (術語) 浄土論註 (文献) 唯識 (術語) 念仏思想 (術語) 速疾成仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage