INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前神戸 和麿 ( かんべ かずまろ, kazumaro Kanbe ) 著 (大谷大学助教授)
タイトル二尊の教
タイトル読みにそんのきょう
サブタイトル
タイトル(欧文)The Teaching of the Two Honored Ones
サブタイトル(欧文)
該当ページ17-32
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 39
編者 親鸞教学編集部
発行日1981-12-10
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 金子大栄 清沢満之 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 曽我量深 (人物) 清沢満之 (人物) 近代仏教 (分野) 精神主義 (術語) 精神界 (文献) 井上円了 (人物)
 文献  大無量寿経 教行信証 浄土和讃 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 観無量寿経 (文献) 浄土論 (文献) 歎異抄 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 高僧和讃 (文献) 正像末和讃 (文献) 三帖和讃 (文献) 浄土高僧和讃 (文献)
 術語  釈迦仏 阿弥陀仏 世尊 仏性 生身 阿弥陀仏 (術語) 浄土和讃 (文献) 法華経 (文献) 本門の教主釈尊 (術語) 法事讃 (文献) 報身 (術語) 行文類 (文献) 大日如来 (術語) 阿弥陀仏如来 (術語) 浄土 (術語) 本願 (術語) 念仏 (術語) 無量寿経 (文献) 法蔵菩薩 (術語) 仏身論 (術語) 親鸞 (人物) (術語) 文殊師利法王子 (術語) 舎利仏 (術語) 不二 (術語) (術語) 仏性 (術語) 十号論 (術語) 如来蔵 (術語) 正法眼蔵 (文献) 一闡提 (術語) 涅槃経 (文献) 仏種 (術語) 涅槃 (術語) 法性 (術語) 一乗 (術語) 分身 (術語) 善光寺 (術語) 仏身観 (術語) 法身 (術語) 説話 (術語) 女人救済 (術語) 善光寺如来信仰 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage