INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前延塚 知道 ( のぶつか ともみち, Tomomichi Nobutsuka ) 著 (大谷大学講師)
タイトル凡愚遇無空過者
タイトル読みぼんぐぐうむくうかしゃ
サブタイトル
タイトル(欧文)Seeing the Amida's Vow, the Ignorant-being Never Pass in Vain
サブタイトル(欧文)
該当ページ33-52
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 45
ISSN 05830567
編者 親鸞教学編集部
発行日1985-01-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00026131A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 竜樹 曇鸞 世親 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) インド仏教 (分野) 世親 (人物) 中論 (文献) 中観派 (分野) 中観 (分野) 親鸞 (人物) 天親 (人物) 道綽 (人物) 往生論註 (文献) 無著 (人物) 安慧 (人物) 倶舎論 (文献) 唯識 (分野) 衆賢 (人物)
  文献   唯信鈔文意 浄土三経往生文類 十住毘婆沙論 教行信証 (文献) 一念多念文意 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 末灯鈔 (文献) 正像末和讃 (文献) 唯信鈔 (文献) 尊号真像銘文 (文献) 大無量寿経 (文献) 生因三願 (術語) 浄土文類聚鈔 (文献) 選択集 (文献) 大智度論 (文献) 竜樹 (人物) インド仏教 (分野) 龍樹 (人物) 浄土論註 (文献) 十地経 (文献)
  術語   難思議往生 正定聚 阿毘跋致 五念門 即得往生 (術語) 双樹林下往生 (術語) 正定聚 (術語) 不断煩悩得涅槃 (術語) 自然 (術語) 果遂 (術語) 往生 (術語) 真実と方便 (術語) 不退転 (術語) 唯信鈔文意 (文献) 教行信証 (文献) 信心 (術語) 三願転入 (術語) 如来 (術語) 阿惟越致 (術語) 必定 (術語) 五念門 (術語) 五種門 (術語) 不退 (術語) 観念門 (術語) 五正行 (術語) 往生論註 (文献) 浄土論 (文献) 五果門 (術語) 報恩行 (術語) 浄土論註 (文献) 十念 (術語) 往生礼讃 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage