INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前延塚 知道 ( のぶつか ちどう, Chido Nobutsuka ) 著 (大谷大学講師)
タイトル往相道の根拠
タイトル読みおうそうどうのこんきょ
サブタイトル『浄土論註』を中心として
タイトル(欧文)The Philosophical Basis of the Outgoing Eko
サブタイトル(欧文)in terms of T'an-luan's Lunchu
該当ページ48-63
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 49
ISSN 05830567
編者 親鸞教学編集部
発行日1987-01-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00026161


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 明恵 法然 曇鸞 世親 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 華厳宗 (分野) 日本 (地域) 親鸞 (人物) 明慧 (人物) 高弁 (人物) 摧邪輪 (文献) 浄土宗 (分野) 源信 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物) インド仏教 (分野) 無著 (人物) 安慧 (人物) 倶舎論 (文献) 唯識 (分野) 衆賢 (人物)
  文献   浄土論註 摧邪輪 選択集 教行信証 観無量寿経 教行信証 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 選択集 (文献) 明恵 (人物) 選択本願念仏集 (文献) 菩提心 (術語) 法然 (人物) 摧邪輪荘厳記 (文献) 興福寺奏状 (文献) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献) 大無量寿経 (文献) 浄土論註 (文献) 阿弥陀経 (文献) 浄土教 (分野)
  術語   往相道 如来の回向 信仏の因縁 破闇満願 五念門 観無量寿経 (文献) 如来の回向 (術語) 往相道 (術語) 信仏の因縁 (術語) 得往生 (術語) 深信 (術語) 信方便易行 (術語) 起観生信 (術語) 破闇満願 (術語) 五念門 (術語) 五正行 (術語) 往生論註 (文献) 浄土論 (文献) 五果門 (術語) 報恩行 (術語) 浄土論註 (文献) 十念 (術語) 往生礼讃 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage