INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前江上 浄信 ( えがみ じょうしん, Joshin Egami ) 著 (大谷大学助教授)
タイトル普遍絶対の行
タイトル読みふへんぜったいのぎょう
サブタイトル
タイトル(欧文)The Universal and Absolute Practice
サブタイトル(欧文)
該当ページ48-62
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 50
ISSN 05830567
編者 親鸞教学編集部
発行日1987-07-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00026168A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物)
  文献   浄土論註 成唯識論 教行信証 六要鈔 選択集 教行信証 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 摂大乗論 (文献) 唯識三十頌 (文献) 成唯識論述記 (文献) 瑜伽論 (文献) 瑜伽師地論 (文献) 仏地経論 (文献) 玄奘 (人物) 倶舎論 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 存覚 (人物) 往生論註 (文献) 破邪顕正抄 (文献) 愚禿鈔 (文献) 顕名鈔 (文献) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 逆修説法 (文献)
  術語   選択本願 称名 願心 大行 三願転入 (術語) 選択集 (文献) 無量寿経 (文献) 教行信証 (文献) 称名 (術語) 親鸞 (人物) 念仏往生 (術語) 念仏 (術語) 名号 (術語) 大行 (術語) 聞名 (術語) 憶念 (術語) 十念 (術語) 第十七願 (術語) 荘厳 (術語) 回向 (術語) 抑止文 (術語) 功徳 (術語) 大信 (術語) 三心一心問答 (術語) 唯信鈔文意 (文献) 般舟三昧 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage