INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前井上 円 ( いのうえ まどか, Madoka Inoue ) 著 (大谷大学非常勤講師)
タイトル三経一論
タイトル読みさんぎょういちろん
サブタイトル
タイトル(欧文)The Choice of Three Sutras and One Commentary
サブタイトル(欧文)
該当ページ78-90
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 50
ISSN 05830567
編者 親鸞教学編集部
発行日1987-07-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00026170A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 善信 世親 曇鸞 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 恵信尼 (人物) 恵信尼消息 (文献) 世親 (人物) 真仏上人 (人物) 高田派顕智 (人物) 慈信 (人物) 善信房親鸞 (人物) インド仏教 (分野) 無著 (人物) 安慧 (人物) 倶舎論 (文献) 唯識 (分野) 衆賢 (人物) 道綽 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物)
  文献   教行信証 選択集 往生論註 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 逆修説法 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 安楽集 (文献) 無量寿経 (文献) 大智度論 (文献)
  術語   三経一論 愚禿釈親鸞 (術語) 浄土宗弾圧 (術語) 浄土三経 (術語) 十六観経 (術語) 往生論註 (文献) 無上妙果 (術語) 行自体 (術語) 本願の念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage