INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 大進 ( よしだ だいしん, Daishin Yoshida ) 著 ()
タイトル法眼文益の禅風について
タイトル読みほうげんぶんえきのぜんぷうについて
サブタイトル
タイトル(欧文)On the Zen of Hogen Bun-eki Fa-yen Wen-i
サブタイトル(欧文)
該当ページ131-141
媒体名 東洋大学大学院紀要
媒体名欧文 Bulletin of Academy Toyo University
通号 1
ISSN ----
編者 瀬川重礼
発行日1964-03-31
発行者東洋大学大学院
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00027642A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代末 五代 中国 (地域) 五代 (時代) (時代) 中国仏教 (分野) 唐代 (時代) 宋代 (時代) (時代) 唐末 (時代) 中晩唐 (時代)
 分野  南宗禅 法眼宗 雲門宗 禅宗 (分野) 天台宗 (分野) 慧能 (人物) 北宗禅 (分野) 達摩 (人物) 唐代 (時代) 智顗 (人物) 白居易 (人物) 永明延寿 (人物) 延寿 (人物) 南宗禅 (分野) 雲門宗 (分野) 唐末五代 (時代) 景徳伝灯録序 (文献) 中国禅宗 (分野) 仏日契嵩 (人物) 雲門文偃 (人物) 臨済宗 (分野) 仏教学 (分野) 五祖法演 (人物) 投子義青 (人物)
 人物  五祖法演 圜悟克勤 東嶺円慈 大法眼禅師 清凉文益 浄慧 石山希遷 圜悟克勤 (人物) 中国仏教 (分野) 法演 (人物) 白雲守端 (人物) 慈明四家録 (文献) 五祖師戒 (術語) 雲門宗 (分野) 荷沢神会 (人物) 禅宗 (分野) 雪竇重顕 (人物) 道元 (人物) 圜悟仏果禅師語録 (文献) 碧巌録 (文献) 五祖法演 (人物) 正法眼蔵 (文献) 俊芿 (人物) 白隠慧鶴 (人物) 白隠 (人物) 宗門無尽灯論 (文献) 円爾 (人物) 亮山 (人物) 法華経 (文献) 提洲禅恕 (人物) 東嶺円慈 (人物) 清凉文益 (人物) 大法眼禅師 (人物) 浄慧 (人物) 石山希遷 (人物) 宗門十規論 (文献)
 文献  宗門十規論 五家宗要 五家参詳要路門 宗門雑録 五宗問答 人天眼目 従容録 碧巌録 参同契註 五宗原 法眼文益 (人物) 石山希遷 (人物) 五家宗要 (文献) 神会 (人物) 南唐書 (文献) 華厳経論 (文献) 仏祖三経 (文献) 七部書 (文献) 宗門十規論 (文献) 五家参詳要路門 (文献) 東嶺、洞山良价 (人物) 臨済正宗碑 (文献) 顕宗記 (文献) 宗門雑録 (文献) 正法山誌 (文献) 東山建仁寺禅住持位次 (文献) 無門関 (文献) 五宗問答 (文献) 人天眼目 (文献) 洞上古轍 (文献) 宗門円相集 (文献) 従容録 (文献) 永平正法眼蔵 (文献) 雲門録 (文献) 五家 (術語) 高麗仏籍集佚 (文献) 禅林類聚 (文献) 碧巌録 (文献) 宏智正覚 (人物) 万松行秀 (人物) 宏智頌古 (文献) 碧巌集 (文献) 碧厳録 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 雪竇重顕 (人物) 祖堂集 (文献) 雲門広録 (文献) 五宗原 (文献) 宝鏡三昧 (文献) 宝鏡三昧註 (文献) 参同契註 (文献) 巡人犯夜 (術語)
 術語  巡人犯夜 慧超問仏 曹源一滴水 諸教融会 五宗原 (文献) 慧超問仏 (術語) 巡人犯夜 (術語) 曹源一滴水 (術語) 諸教融会 (術語) 説法 (術語) 無事禅 (術語) ご機嫌斜め (術語) 一滴文庫 (術語) 事実問題 (術語) 儒教 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage