INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前香月 乗光 ( かづき じょうこう, Joko Kazuki ) 著 ()
タイトル重源の浄土五祖像将来について
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ99-106
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 36
18
2
特集・テーマ 大正大学における第二十回学術大会紀要(二)
編者 宮本正尊
発行日1970-03-31
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB:00002903


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 浄土教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   曇鸞 道綽 善導 懐感 少康 重源 法照 省常 宗贈 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 曇鸞 (人物) 安楽集 (文献) 法然 (人物) 迦才 (人物) 中国仏教 (分野) 源信 (人物) 観経疏 (文献) 釈浄土群疑論 (文献) 群疑論 (文献) 慈恩 (人物) 法照 (人物) 懐感 (人物) 慈愍 (人物) 女諗 (人物) 文燄 (人物) 恵信尼文書 (文献) 日本仏教 (分野) 快慶 (人物) 日本 (地域) 明遍 (人物) 栄西 (人物) 南無阿弥陀仏作善集 (文献) 源師行 (人物) 円仁 (人物) 慧日 (人物) 延寿 (人物) 最澄 (人物) 宗贈 (人物) 遵式 (人物) 廬山慧遠 (人物) 円宗文類 (文献) 禅宗 (分野) 禅苑清規 (文献) 省常 (人物) 浄土五祖相承説 (文献) 参天台五台山記 (文献) 六祖壇経 (文献) 道元 (人物)
  文献   浄土五祖相承説 宗贈 (人物) 浄土五祖影像 (術語)
  術語   浄土五祖影像 東大寺勧進聖 浄土五祖相承説 浄土五祖相承説 (文献) 東大寺勧進聖 (術語) 浄土五祖影像 (術語) 浄土五祖相承説 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage