INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前Lai Whalen ( lai whalen, Whalen Lai ) 著 (カリフォルニア大学デーヴィス校教授)
タイトルDating the Hsiang-fa chueh-i ching
タイトル読みdatingthehsiangfachuehiching
サブタイトル
タイトル(欧文)Dating the Hsiang-fa chueh-i ching
サブタイトル(欧文)
該当ページ61-91
媒体名 真宗総合研究所研究所紀要
媒体名欧文 Annual Memoirs of the Otani University Shin Buddhist Comprehensive Research Institute
通号 4
編者 大谷大学真宗総合研究所
発行日1986-01-31
発行者大谷大学真宗総合研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00029265A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  隋代 唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 南北朝時代 (時代) 仏教 (分野) 中国天台 (分野) 日本 (地域) 隋代 (時代) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  Fa-ching Kumārajīva Seng-ju 中国仏教 (分野) Kumārajīva (人物) 鳩摩羅什 (人物) 青目 (人物) 法華経 Seng-ju (人物) 支謙 (人物) 仏教学 (分野) Fa-ching (人物) 中観派 (分野) Hsiang-faChueh-iChing (文献)
 文献  Hsiang-fa Chueh-i Ching Karuṇā-puṇḍdarīka Mahā-Māyā Sūtra Mahāparinirvāṇa-sūtra Chusan-tsang chi-chi Seng-ju (人物) Karuṇā-puṇḍdarīka (文献) Hsiang-faChueh-iChing (文献) Mahā-MāyāSūtra (文献) Mahāparinirvāṇa-sūtra (文献) Chusan-tsangchi-chi (文献) apocryphaltext (術語)
 術語  apocryphal text Chinese sūtra Buddha's parinirvāna Chusan-tsangchi-chi (文献) Chinesesūtra (術語) apocryphaltext (術語) Buddha'sparinirvāna (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage