INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前東 宣教 ( あずま せんきょう, Senkyo Azuma ) 著 ()
タイトル真宗念仏の再検討
タイトル読みしんしゅうねんぶつのさいけんとう
サブタイトル
タイトル(欧文)A Reexamination of Nembutsu in Jodo Shinshu
サブタイトル(欧文)
該当ページ25-36
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 13
ISSN 0289-0911
編者 稲葉秀賢
発行日1968-11-15
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032805A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 教義学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 蓮如 (人物) 鎌倉 (時代) 文献学 (分野) 曽我量深 (人物)
 人物  親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 真宗学 (分野) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  一念多念文意 正信偈 教行信証 称讃浄土経 阿弥陀経義疏 大無量寿経 正像末和讃 浄土論 浄土和讃 往生論註 唯信鈔文意 (文献) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 尊号真像銘文 (文献) 末灯鈔 (文献) 歎異抄 (文献) 正像末和讃 (文献) 往生論註 (文献) 浄土論 (文献) 報恩講式 (文献) 散善義 (文献) 正信念仏偈 (文献) 浄土真宗 (分野) 善導 (人物) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 浄土論註 (文献) 玄奘 (人物) 光明皇太后 (人物) 小経 (文献) 阿弥陀経義疏 (文献) 観無量寿経 (文献) 持名鈔 (文献) 称讃浄土経疏 (文献) 観経新疏 (文献) 観経義疏 (文献) 義天僧統開講要義 (文献) 遵式 (人物) 称讃浄土経 (文献) 僧肇 (人物) 逆修説法 (文献) 法華経 (文献) 高僧和讃 (文献) 浄土和讃 (文献) 一念多念文意 (文献) 曇鸞 (人物) 無量寿経 (文献) 論註 (文献) 安楽集 (文献) 三帖和讃 (文献) 浄土高僧和讃 (文献) 大智度論 (文献)
 術語  乃至十念 六字釈 乃至一念 (術語) 専修念仏 (術語) 念仏三昧 (術語) 念仏思想 (術語) 報恩行 (術語) 自然 (術語) 四十八願 (術語) 行の一念 (術語) 教行信証 (文献) 念仏 (術語) 二種深信 (術語) 機法一体 (術語) 名号 (術語) 蓮如 (人物) 帰命 (術語) 行巻 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage