INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前福間 光超 ( ふくま こうちょう, Kocho Fukuma ) 著 ()
タイトル幕末の薩摩門徒と本願寺
タイトル読みばくまつのさつまもんととほんがんじ
サブタイトル
タイトル(欧文)The Shinshu Devotees' Religious Consciousness in the Modern Feudal Society
サブタイトル(欧文)
該当ページ97-110
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 13
ISSN 0289-0911
編者 稲葉秀賢
発行日1968-11-15
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032811A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  江戸時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 鎌倉時代 (時代) 明治時代 (時代) 真言宗 (分野) 室町時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 歴史学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 蓮如 (人物) 宗教学 (分野) 考古学 (分野) 仏教 (分野) 仏教建築 (分野)
 人物  性英 探玄 善定 兼恵 紫明 探玄 (人物) 歴史学 (分野) 性英 (人物) 善定 (人物) 兼恵 (人物) 紫明 (人物) 御講仏御示談簿 (文献)
 文献  御講仏御示談簿 薩摩国諸記 薩摩国諸記 (文献) 薩藩倒規雑集 (文献) 紫明 (人物) 御講仏御示談簿 (文献) 広如 (人物) 玄徳寺 (文献) 薩日地理纂考 (文献) 薩摩藩 (術語) 薩摩便僧日記 (文献) 薩摩門徒 (術語) 真宗禁制政策 (術語)
 術語  薩摩門徒 筑前重誓寺 唐芋郷土 四摩族 御番役 薩摩国諸記 (文献) 筑前重誓寺 (術語) 平常心 (術語) 四苦 (術語) 薩摩門徒 (術語) 唐芋郷土 (術語) 四摩族 (術語) 御番役 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage