INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前山本 仏骨 ( やまもと ぶっこつ, Bukkotsu Yamamoto ) 著 ()
タイトル四法建立の基礎的問題
タイトル読みしほうこんりゅうのきそてきもんだい
サブタイトル
タイトル(欧文)The Fundamental Problem of the Structure of the four Dharmas
サブタイトル(欧文)
該当ページ85-95
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 15
ISSN 0289-0911
編者 宮崎円遵
発行日1970-11-20
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032835A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 教義学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 文献学 (分野) 鎌倉 (時代) 蓮如 (人物) 曽我量深 (人物)
 人物  親鸞 曇鸞 伊藤祐晃 石川舜台 覚如 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物) 円宣 (人物) 大経随聞講録 (文献) 石川舜台 (人物) 清沢満之 (人物) 渥美契縁 (人物) 釈尊 (人物) 厳如 (人物) 闡彰院東瀛 (人物) 清川円誠 (人物) 井上哲次郎 (人物) 存覚 (人物) 蓮如 (人物) 真宗 (分野) 浄土宗 (分野) 源信 (人物)
 文献  教行信証 浄土論註 法華玄義 教行信証破壊論 天台四教儀 教行信証破壊論駁言 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 摩訶止観 (文献) 法華文句 (文献) 智顗 (人物) 法華経 (文献) 法華玄論 (文献) 維摩経玄疏 (文献) 涅槃経 (文献) 大智度論 (文献) 挫僻打磨編 (文献) 円宣 (人物) 法華玄義 (文献) 天台四教儀 (文献) 鎮西 (術語) 他作自受の難 (術語) 諦観 (人物) 八教大意 (文献) 五時八教 (術語) 釈迦如来行跡頌 (文献) 天台三大部 (文献) 四法建立 (術語)
 術語  四法建立 伝統と己証 教理行果 諸仏称名 教行信証破壊論駁言 (文献) 伝統と己証 (術語) 浄土文類聚鈔 (文献) 宗教的苦悩 (術語) 四法建立 (術語) 教理行果 (術語) 教行証 (術語) 真仏弟子 (術語) 諸仏称名 (術語) 唯信鈔文意 (文献) 浄土 (術語) 末灯鈔 (文献) 愚禿 (術語) 念仏往生 (術語) 本願一乗海 (術語) 名号 (術語) 他力回向 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage