INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前竹内 淳有 ( たけうち じゅんゆう, Junyu Takeuchi ) 著 ()
タイトル真宗声明の比較研究について
タイトル読みしんしゅうしょうみょうのひかくけんきゅうについて
サブタイトル
タイトル(欧文)A Comparative Study of Shomyoc (Sytra chanting) of Shin Buddhism with those of other schools
サブタイトル(欧文)
該当ページ76-87
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 17
ISSN 0289-0911
編者 松原祐善
発行日1971-12-25
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032855A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  現代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) 仏教学 (分野) 宗教学 (分野) 浄土真宗 (分野) インド (地域) 近代 (時代)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  竹内淳有 経谷芳隆 前田美子 日本仏教 (分野) 経谷芳隆 (人物) 竹内淳有 (人物) 前田美子 (人物) 多紀道忍 (人物) 日本邦楽大系 (文献)
 文献  日本邦楽大系 教行信証 正信偈 報恩講式 前田美子 (人物) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 浄土論 (文献) 正信念仏偈 (文献) 浄土真宗 (分野) 報恩講式 (文献) 蓮如 (人物) 覚如 (人物) 親鸞伝絵 (文献) 正信偈 (文献) 山岸常人 (人物) 執持鈔 (文献) 知恩講式 (文献) 曽我量深 (人物) 御伝鈔 (文献)
 術語  仏教音楽 仏徳讃嘆 真宗声明の比較と研究 声明 (術語) 中右記 (文献) 仏典音楽 (術語) 顕宗声明血脈 (術語) 禅門日誦 (文献) 音楽学 (分野) 仏徳讃嘆 (術語) 報恩講式 (文献) 仏教音楽 (術語) 真宗声明の比較と研究 (術語) 教化 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage