INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前竹内 明 ( たけうち あきら, Akira Takeuchi ) 著 ()
タイトル他阿の形成
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ397-401
媒体名 印度學佛敎學硏究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 39
20
1
特集・テーマ 東京大学における第二十二回学術大会紀要(一)
編者 宮本正尊
発行日1971-12-31
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00003292A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 浄土教 時宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 一遍 (人物) 中世 (時代) 日本中世 (時代) 浄土宗 (分野)
  人物   他阿真教 他阿 他阿 (人物) 時宗 (分野) 一遍 (人物) 宗俊 (人物) 時衆 (分野) 一遍智真 (人物) 浄阿真観 (人物) 清浄光寺本遊行上人縁起絵巻 (文献) 他阿真教 (人物) 空也 (人物) 清規 (文献) 一遍上人縁起絵 (文献) 道場制文 (文献) 遊行系譜 (術語) 神祇 (術語)
  文献   道場制文 他阿 (人物) 時宗二祖 (術語)
  術語   時宗二祖 道場制文 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage