INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前松谷 慧昭 ( まつたに えしょう, Esho Mtasutani ) 著 ()
タイトル「正信偈念仏」と「念仏正信偈」
タイトル読みしょうしんげねんぶつとねんぶつしょうしんげ
サブタイトル
タイトル(欧文)In contrast with 'Shoshin-Nembutu-ge' and 'Nembutu-Shoshin-ge'
サブタイトル(欧文)
該当ページ49-58
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 23
ISSN 0289-0911
編者 藤原幸章
発行日1979-03-31
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 教義学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 文献学 (分野) 鎌倉 (時代) 蓮如 (人物) 曽我量深 (人物)
 人物  親鸞 天親 竜樹 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 竜樹 (人物) 龍樹 (人物) インド仏教 (分野) 世親 (人物) 中論 (文献) 中観派 (分野) 中観 (分野) 天親 (人物)
 文献  教行信証 浄土文類聚鈔 往生論註 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 愚禿鈔 (文献) 浄土和讃 (文献) 浄土論 (文献) 浄土教 (分野) 浄土三経往生文類 (文献) 曇鸞 (人物) 安楽集 (文献) 無量寿経 (文献) 大智度論 (文献)
 術語  正信偈 依経段 文類偈 依釈段 選択往生 (術語) 専修念仏 (術語) 往生論註 (文献) 依経段 (術語) 親鸞 (術語) 憶念 (術語) 和讃 (文献) 和讃 (術語) 正信偈 (術語) 文類偈 (術語) 依釈段 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage