INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前浅田 正博 ( あさだ まさひろ, Masahiro Asada ) 著 ()
タイトル伝教大師最澄の往生思想について
タイトル読みでんぎょうだいしさいちょうのおうじょうしそうについて
サブタイトル篭山発願文を中心として
タイトル(欧文)The 'Saicho's thought on 'Rebirth'
サブタイトル(欧文)
該当ページ28-40
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 25
ISSN 0289-0911
編者 柏原祐泉
発行日1981-03-31
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032946A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  A.D.700年代~800年代頃 日本 (地域) 日本仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 教理史 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 天親 (人物) 釈尊 (人物) (時代)
 人物  親鸞 最澄 仁空 智ぎ 潅頂 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 空海 (人物) 天台宗 (分野) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 日蓮 (人物) 親鸞 (人物) 安然 (人物) 天台 (分野) 最澄 (人物) 廬山寺流 (術語) 後山外派 (分野) 慈恵大師 (人物) 安楽集 (文献) 賢首 (人物) 憬興 (人物) 無量寿経連義述文賛 (文献) 吉蔵 (人物) 国清百録 (文献) 慧思 (人物) 湛然 (人物) 仏教 (分野) 慧文 (人物)
 文献  篭山発願文 梵網経義記聞書 新学菩薩行要鈔 観経四帖疏弘深鈔 山家学生式 最澄 (人物) 篭山 (術語) 潅頂 (人物) 梵網経義記聞書 (文献) 実導上人仁空 (人物) 十二年篭山 (術語) 篭山発願文 (文献) 新学菩薩行要鈔 (文献) 観経四帖疏弘深鈔 (文献) 山家学生式 (文献) 顕戒論 (文献) 守護国界章 (文献) 聖徳太子 (人物) 伝教大師最澄 (人物) 願文 (文献) 法華経 (文献) 日本霊異記 (文献)
 術語  本願 弥勒菩薩 止観念仏 待見弥勒 定見弥勒 浄土 (術語) 教行信証 (文献) 無量寿経 (文献) 阿弥陀仏 (術語) 名号 (術語) 念仏 (術語) 信心 (術語) 称名念仏 (術語) 兜率天 (術語) 弥勒信仰 (術語) 弥勒浄土 (術語) 御消息集 (文献) (術語) 麦積山石窟 (術語) グレコ・ブッディク (術語) 法華経説相図 (術語) 弥陀思想 (術語) 心浄土浄 (術語) 世間相常住 (術語) 西山義 (術語) 弥陀浄土 (術語) 高僧和讃 (文献) 常行三昧 (術語) 止観念仏 (術語) 定見弥勒 (術語) 待見弥勒 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage