INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐々木 令信 ( ささき れいしん, Reishin Sasaki ) 著 ()
タイトル沙弥教信説話について
タイトル読みしゃみきょうしんせつわについて
サブタイトル
タイトル(欧文)On the legend of Kyoshin Shami
サブタイトル(欧文)
該当ページ69-83
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 25
ISSN 0289-0911
編者 柏原祐泉
発行日1981-03-31
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032949A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  A.D.800年代 日本 (地域) 日本仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 教理史 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 天親 (人物) 釈尊 (人物) (時代)
 人物  沙弥教信 親鸞 勝鑒 覚如 永観 教理史 (分野) 親鸞 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 覚如 (人物) 存覚 (人物) 蓮如 (人物) 真宗 (分野) 源信 (人物) 珍海 (人物) 往生拾因 (文献) 往生要集 (文献) 吉蔵 (人物)
 文献  日本往生極楽記 教行信証 往生拾因 進行集 改邪鈔 続本朝往生伝 (文献) 慶滋保胤 (人物) 往生伝 (文献) 往生要集 (文献) 浄土論 (文献) 拾遺往生伝 (文献) 源信 (人物) 法華験記 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 永観 (人物) 決定往生集 (文献) 珍海 (人物) 往生講式 (文献) 南都浄土教 (術語) 往生拾因 (文献) 改邪鈔 (文献) 口伝鈔 (文献) 教行信証 (文献) 蓮如 (人物) 存覚 (人物) 御文章 (文献) 執持鈔 (文献) 一念多念文意 (文献)
 術語  沙弥教信説話 唯識因明 後世者=遁世者=聖 改邪鈔 (文献) 唯識因明 (術語) 沙弥教信説話 (術語) 後世者=遁世者=聖 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage