INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藤原 幸章 ( ふじわら こうしょう, Kosho Fujiwara ) ()
タイトル「期本願」の世界
タイトル読みきほんがんのせかい
サブタイトル
タイトル(欧文)Yhe thoughe on reverence to the Hongan
サブタイトル(欧文)
該当ページ161-173
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 25
ISSN 0289-0911
編者 柏原祐泉
発行日1981-03-31
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032956A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 教義学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 文献学 (分野) 鎌倉 (時代) 蓮如 (人物) 曽我量深 (人物)
 人物  親鸞 法然 性信 幸西 隆寛 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物) 善鸞 (人物) 善念 (人物) 恵信尼 (人物) 真仏 (人物) 高木顕明 (人物) 隆寛 (人物) 証空 (人物) 覚如 (人物) 長西 (人物) 成覚房 (人物) 聖覚 (人物) 幸西 (人物)
 文献  教行信証 選択集 末灯鈔 御消息集 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 逆修説法 (文献) 御消息集 (文献) 正像末和讃 (文献) 一念多念文意 (文献) 愚禿鈔 (文献) 末灯鈔 (文献) 高僧和讃 (文献) 造悪無碍 (術語) 尊号真像銘文 (文献)
 術語  帰本願 反権力 反体制のリーダー 平等の慈悲 御消息集 (文献) 反権力 (術語) 原典 (術語) 帰本願 (術語) 反体制のリーダー (術語) 史実 (術語) 親鸞像 (術語) 平等の慈悲 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage