INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前長田 智竜 ( ながた ちりゅう, chiryu nagata ) 著 ()
タイトル伝教大師と親鸞聖人
タイトル読みでんぎょうだいしとしんらんしょうにん
サブタイトル
タイトル(欧文)Dengyo Daishi and Shinran Shonin
サブタイトル(欧文)
該当ページ137-150
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 26
ISSN 0289-0911
編者 柏原祐泉
発行日1982-02-28
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032969A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  700年代~1200年代 日本 (地域) 日本仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 教義学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 文献学 (分野) 鎌倉 (時代) 蓮如 (人物) 曽我量深 (人物)
 人物  最澄 存覚 親鸞 法然 天親 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 天台宗 (分野) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 日蓮 (人物) 親鸞 (人物) 覚如 (人物) 蓮如 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 善導 (人物) 法然 (人物) 六要鈔 (文献) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 曇鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物) 竜樹 (人物) 龍樹 (人物)
 文献  現世利益和讃 高僧和讃 末法灯明記 親鸞 (人物) 教行信証 (文献) 歎異抄 (文献) 持名鈔 (文献) 現世利益 (術語) 信文類 (文献) 浄土和讃 (文献) 高僧和讃 (文献) 正像末和讃 (文献) 尊号真像銘文 (文献) 御消息集 (文献) 恵信尼 (人物) 顕戒論 (文献) 法然 (人物) 末法思想 (術語) 安楽集 (文献) 最澄 (人物)
 術語  道心 現世利益 唯信独達 発菩提心 (術語) 学道 (術語) 慮知心 (術語) 還相 (術語) 習道観 (術語) 伝教大師最澄 (人物) 無常観 (術語) 名聞利養 (術語) 念仏 (術語) 祖先崇拝 (術語) 現生十益 (術語) 祈り (術語) 平生業成 (術語) 即身成仏 (術語) 観音信仰 (術語) 現世利益和讃 (文献) 現世利益 (術語) 唯信鈔文意 (文献) 専修念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage