INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐々木 乾三 ( ささき かんぞう, kenzo Sasaki ) 著 ()
タイトル(続)愛と念
タイトル読みぞくあいとねん
サブタイトル
タイトル(欧文)Love and Remembrance(II)
サブタイトル(欧文)
該当ページ42-53
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 27
ISSN 0289-0911
編者 千葉乗隆
発行日1983-02-28
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032975A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 教義学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 文献学 (分野) 鎌倉 (時代) 蓮如 (人物) 曽我量深 (人物)
  人物   七高僧 親鸞 親鸞 (人物) 教義学 (分野) 教行信証 (文献) 善海師 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
  文献   入出二門偈 浄土論 教行信証 往生論註 易行品 安楽集 往生礼讃 浄土論 (文献) 親鸞 (人物) 教行信証 (文献) 願生偈 (文献) 世親 (人物) 浄土論註 (文献) 曇鸞 (人物) 法然 (人物) 往生論註 (文献) 無量寿経 (文献) 論註 (文献) 安楽集 (文献) 大無量寿経 (文献) 歎異抄 (文献) 選択集 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 大智度論 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 大経 (文献) 十地経 (文献) 称名 (術語) 道綽 (人物) 観経疏 (文献) 往生要集 (文献) 観無量寿経 (文献) 観念法門 (文献) 般舟讃 (文献) 法事讃 (文献)
  術語   エロス アガペー 願作仏心度衆生心 慈悲 (術語) 渇愛 (術語) 愛楽 (術語) (術語) (術語) エロス (術語) 教行信証 (文献) 維摩経 (文献) アガペー (術語) (術語) 浄土論 (文献) 華厳五教章 (文献) 絶対無 (術語) 念仏 (術語) 願作仏心度衆生心 (術語) 社会正義 (術語) 還相 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage