INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前中沢 見恵 ( なかざわ けんえ, Kene Nakazawa ) 著 ()
タイトル「鏡御影」私見
タイトル読みかがみのごえいしけん
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study of 'Kagaminogoei'
サブタイトル(欧文)
該当ページ75-87
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 31
ISSN 0289-0911
編者 平松令三
発行日1987-01-25
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00033017A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 歴史学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 考古学 (分野) 宗教学 (分野) 蓮如 (人物) 仏教 (分野) 仏教建築 (分野)
 人物  源空 専阿 親鸞 (人物) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 源信 (人物) 浄土宗 (分野) 善導 (人物) 証空 (人物) 浄土真宗 (分野) 覚如 (人物) 浄賀 (人物) 源空 (人物) 正信念仏偈 (文献) 似絵 (術語)
 文献  正信念仏偈 念仏正信偈 善信上人絵 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 正信偈 (文献) 善導 (人物) 念仏正信偈 (文献) 六要鈔 (文献) 等不等観雑録 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 正信念仏偈 (文献) 浄土論 (文献) 真仏土巻 (文献) 如来会 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 即得往生 (術語) 善信上人絵 (文献) フロイト (人物) 鏡御影 (術語)
 術語  鏡御影 自筆の讃 安城御影 (術語) 熊皮御影 (術語) 御影堂 (術語) 詠歌額 (術語) ThePortraitsofShinSect (分野) 浄永寺画像 (術語) 善信上人絵 (文献) 自筆の讃 (術語) 鏡御影 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage