INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前無逸 ( むいつ , Muitsu ) 著 ()
タイトル大日経疏玄談(二)
タイトル読みだいにちきょうしょげんだん2
サブタイトル
タイトル(欧文)On “Dainichikyosho”
サブタイトル(欧文)
該当ページ25-70
媒体名 密教学
媒体名欧文 The Mikkyogaku
通号 6
ISSN 02873966
編者 種智院大学密教学会
発行日1969-11-01
発行者種智院大学密教学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00033085A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 密教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) インド仏教 (分野) 日本仏教 (分野) インド (地域) 空海 (人物) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野)
  人物   杲宝 道範 長覚 頼瑜 (人物) 真言宗 (分野) 空海 (人物) 頼宝 (人物) 賢宝 (人物) 安然 (人物) 虎関師錬 (人物) 宗叡 (人物) 覚鑁 (人物) 静遍 (人物) 覚海 (人物) 法然 (人物) 法性 (人物) 宥快 (人物) 教相 (分野) 賢重 (人物) 丹崖 (人物) 印融 (人物) 栄西 (人物) 弘法大師空海 (人物)
  文献   大日経疏 大日経 (文献) 大日経義釈 (文献) 大日経広釈 (文献) 金剛頂経 (文献) 即身成仏義 (文献) 十住心論 (文献) 大智度論 (文献) 空海 (人物)
  術語   結集 阿字本不生 相承 雪山部 (術語) 講義 (術語) 結集記事 (術語) 善光寺時供養 (術語) 摩訶僧祇律 (術語) 銘文 (術語) 十二縁起 (術語) 王舎城結集 (術語) 阿字 (術語) 真言密教 (術語) 四十二字門 (術語) 三密行 (術語) 真言宗 (分野) 真言密教 (分野) 字相字義 (術語) 仁和寺 (術語) 逓代伝法 (術語) 血脈 (術語) 師承 (術語) 自在金剛集 (文献) 悉曇章相承口伝 (文献) 釈尊 (人物) 少室六門 (文献) 事相 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage