INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前中尾 俊博 ( なかお しゅんぱく, Syunpaku Nakao ) 著 (種智院大学教授)
タイトル二大師の青春の書
タイトル読みにだいしのせいしゅんのしょ
サブタイトル
タイトル(欧文)Essaies of the Dengyō and Kobō in their youth
サブタイトル(欧文)
該当ページ29-50
媒体名 密教学
媒体名欧文 The Mikkyogaku
通号 20/21
ISSN 02873966
編者 種智院大学密教学会
発行日1985-03-21
発行者種智院大学密教学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00033181A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  真言密教 天台宗 インド密教 (地域) 社会学 (地域) 現代 (時代) 天台宗 (地域) 天台密教 (地域) 真言密教 (地域) 平安時代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  真言密教 天台宗 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 日本 (地域) 平安時代 (時代) 弘法大師 (人物) 真言宗 (分野) 仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 智顗 (人物) 最澄 (人物) 伝教大師最澄 (人物)
 人物  伝教大師 最澄 弘法大師 空海 日本仏教 (分野) 弘法大師 (人物) 最澄 (人物) 天台宗 (分野) 聖徳太子 (人物) 慈覚大師 (人物) 日蓮 (人物) 叡山大師伝 (文献) 空海 (人物) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 親鸞 (人物) 真言宗 (分野) 密教 (分野) 伝教大師 (人物) 即身成仏義 (文献) 日本密教 (分野) 大日経 (文献) 密教学 (分野) 覚鑁 (人物)
 文献  願文 三教指帰 叡山大師伝 最澄 (人物) 天台小止観 (文献) 山家学生式 (文献) 空海 (人物) 叡山大師伝 (文献) 守護国界章 (文献) 顕戒論 (文献) 顕戒論縁起 (文献) 聾瞽指帰 (文献) 性霊集 (文献) 十住心論 (文献) 弘法大師 (人物) 秘蔵宝鑰 (文献) 大日経 (文献) 弘法大師空海 (人物) 伝述一心戒文 (文献) 伝教大師 (人物) 願文 (文献) 桓武天皇 (人物) 内証仏法相承血脈譜 (文献)
 術語  天台法華宗 天台山 (術語) 僧綱補任 (術語) 日蓮 (人物) 慧心流 (術語) 章安大師 (術語) 花厳 (術語) 大乗戒允許 (術語) 十住心 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage