INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前黄 依妹 ( huang imei, I-mei Huang ) 著 ()
タイトル戒殺放生と仁の思想
タイトル読みかいさつほうじょうとじんのしそう
サブタイトル
タイトル(欧文)The Thought of “Kaisatu Hōjō”and “Jin”
サブタイトル(欧文)
該当ページ29-55
媒体名 鷹陵史学
媒体名欧文 The Oryō Shigaku
通号 13
ISSN 0386-331X
編者 佛教大学歴史研究会
発行日1987-10-30
発行者佛教大学歴史研究会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00035316A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 江南地方 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 中国 (地域) 三国時代 (時代) 石城寺 (地域) 蘇州 (地域) (時代)
  時代   中国 (地域) (時代) 中国仏教 (分野) (時代) 禅宗 (分野) (分野) (時代) 福建 (地域) (時代) 日本 (地域) 中国禅宗 (分野) 禅思想 (分野)
  分野   中国仏教史 浄土教 中国 (地域) (時代) 中国仏教 (分野) 唐代 (時代) 宋代 (時代) (時代) (時代) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  文献   天主実義 牧斉初学集 仏祖統紀 続高僧伝 顔氏家訓 焦氏筆乗 マテオ・リッチ (人物) 智旭 (人物) 三教融合論 (術語) 三父孝道論 (術語) 自知録 (文献) 儒仏道三教同源論 (術語) 性学觕述 (文献) 大道 (術語) 天主実義 (文献) 仏祖統紀 (文献) 釈門正統 (文献) 宋高僧伝 (文献) 続高僧伝 (文献) 仏祖歴代通載 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 出三蔵記集 (文献) 資治通鑑 (文献) 旧唐書 (文献) 高僧伝 (文献) 道宣 (人物) 安楽集 (文献) 広弘明集 (文献) 浄土論 (文献) 楞伽師資記 (文献) 焦氏筆乗 (文献) 日本現在書目 (文献) 冤魂志王範妾 (文献) 源氏物語 (文献) 真言密教 (分野) 引明論後序 (文献) 顔氏家訓 (文献) 戒殺放生 (術語)
  術語   戒殺放生 (術語) 焦氏筆乗 (文献) 漢訳仏典 (術語) 君主 (術語) (術語) 慈悲 (術語) 儒教倫理 (術語) (術語) amorDei (術語) 戒殺放生 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage