INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前清田 寂天 ( きよた じゃくてん, Jakuten Kiyota ) 著 (叡山学院講師)
タイトル天台霊応図本伝集真偽考
タイトル読みてんだいれいおうずほんでんしゅうしんぎこう
サブタイトル
タイトル(欧文)On the editor of Tian tai ling tu ben chuan ji
サブタイトル(欧文)
該当ページ45-52
媒体名 叡山学院研究紀要
媒体名欧文 EIZANGAKUIN KENKYUKIYO(Annual of Buddhist Studies)
通号 23
ISSN 0389-2182
編者 叡山学院院長・小林隆彰
発行日2001-03
発行者叡山学院
発行地滋賀県
本文
INBUDS IDIB00036189A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  時代   平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
  分野   日本仏教 日本天台宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 最澄 (人物) 日本現代 (時代) 日本中世 (時代) 鎌倉 (時代) 安然 (人物)
  人物   智顗 最澄 天台宗 (分野) 中国仏教 (分野) 吉蔵 (人物) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 親鸞 (人物)
  文献   伝教大師全集 東域伝灯目録 伝教大師将来目録 最澄 (人物) 弘法大師全集 (文献) 智威 (人物) 電子仏典 (術語) 伝法 (術語) 大正蔵 (文献) 天台霊応図本伝集 (文献) 一字頂輪王経 (文献) 厭世論 (文献) 学人意乱経 (文献) 出三蔵記集 (文献) 十大受 (術語) 浄名集註 (文献) 談山神社所蔵本 (術語) 湛然 (人物) 奈良仏教 (分野) 台州録 (文献) 学天台法門大意 (文献) 金剛錍 (文献) 内証仏法相承血脈譜 (文献) 御請来目録 (文献) 東域伝灯目録 (文献) 空海学法目録 (文献) 道邃 (人物)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage