INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前梅田 円鈔 ( , ) 著 ()
タイトル伝教大師の研究(伝教大師の主著管見/伝教大師教学序説/大師撰述目録)
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ-
媒体名 叡山学報
通号 14
編者 叡山学会
発行日1937-06
発行者叡山学会
発行地滋賀
本文
INBUDS IDIB00036282A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  中世 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) インド (地域) 鎌倉時代 (時代) 古代 (時代) 近世 (時代) 臨済宗 (分野)
 分野  仏教 宗教 現代 (時代) 宗教 (分野) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 日本仏教 (分野) 中世 (時代) 近代 (時代) インド (地域) 仏教 (分野) 古代 (時代) 中国仏教 (分野) インド仏教 (分野) 民俗 (分野)
 人物  伝教 天台 恵思 宗教 (分野) 天台 (人物) 密教 (分野) 慈覚 (人物) 荊渓 (人物) 鑑真 (人物) 瑜伽論 (文献) 日蓮 (人物) 浄影 (人物) 嘉祥 (人物) 伝教 (人物) 善導 (人物) 教理史 観経義疏 (文献) 恵思 (人物) 章安 (人物) 相承譜 (文献) 中国仏教 (分野) 智顗 (人物) 日本浄土教 (分野) 曇鸞 (人物)
 文献  相承譜 定宗論 恵思 (人物) 定宗論 (文献) 相承譜 (文献) 伝教大師 (術語) 群家諍論 (文献) 因明 (術語) 群家諍論撮要 (文献) 三論玄疏文義要 (文献)
 術語  伝教大師 定宗論 (文献) 一行伝 (術語) 小戒棄捨 (術語) 久遠 (術語) 台密 (術語) 六処造宝塔願文 (文献) 比叡神信仰 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage