INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前森 観涛 ( , ) 著 ()
タイトル南岳、天台、章安、荊渓、知礼大師の年譜
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ-
媒体名 叡山学報
通号 14
編者 叡山学会
発行日1937-06
発行者叡山学会
発行地滋賀
本文
INBUDS IDIB00036283A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  時代   中世 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) インド (地域) 鎌倉時代 (時代) 古代 (時代) 近世 (時代) 臨済宗 (分野)
  分野   仏教 宗教 現代 (時代) 宗教 (分野) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 日本仏教 (分野) 中世 (時代) 近代 (時代) インド (地域) 仏教 (分野) 古代 (時代) 中国仏教 (分野) インド仏教 (分野) 民俗 (分野)
  人物   南岳 天台 章安 荊渓 知礼 宗教 (分野) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵坐禅箴 (文献) 天台 (人物) 浄影 (人物) 嘉祥 (人物) 善導 (人物) 伝教 (人物) 観経義疏 (文献) 観無量寿経疏 (文献) 三木紀人 (人物) 智顗 (人物) 中国仏教 (分野) 国清百録 (文献) 円頓止観 (文献) 観心論疏 (文献) 吉蔵 (人物) 潅頂伝 (文献) 慧遠 (人物) 円鏡 (人物) 四明 (人物) 止観 (文献) 授菩薩戒儀 (文献) 知礼 (人物) 智円 (人物) 慧忠 (人物) 天台宗 (分野) 遵式 (人物) 湛然 (人物) 源清 (人物) 仁岳 (人物)
  術語   年譜 叡尊 (人物) 略歴 (術語) 根来要書 (文献) 俊乗房重源 (人物) 上杉文秀 (人物) 真宗伝灯録 (文献) 正伝庵 (術語) 坂本日深 (人物)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage