INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前福永 昊淳 ( ふくなが こうじゅん, Kojun Fukunaga ) 著 ()
タイトル本願三心論の一考察
タイトル読みほんがんさんしんろんのいちこうさつ
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)A Study of the Triple Mind OF 18th Vow
該当ページ30-38
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism
通号 8
編者 真宗同学会
発行日1984-11-23
発行者真宗同学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00036847A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 存覚 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 覚如 (人物) 親鸞 (人物) 蓮如 (人物) 六要鈔 (文献)
  文献   教行信証 選択註解鈔 観経義三心釈聞書 六要鈔 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 三心 (術語) 聖聡 (人物) 正念解脱十往生法 (術語) 破邪顕正抄 (文献) 聖者 (術語) 至道鈔 (文献) 教行信証 (文献) 選択註解鈔 (文献) 六要鈔 (文献) 存覚 (人物) 往生論註 (文献) 愚禿鈔 (文献) 顕名鈔 (文献)
  術語   三心 機の深信 二種深信 法の深信 観経の三心 至誠心 (術語) 教行信証 (文献) 一心 (術語) (術語) 本願 (術語) 菩提心 (術語) 二種深信 (術語) 信楽 (術語) 法の深信 (術語) 宿業 (術語) 悪人成仏 (術語) 階位 (術語) 別途 (術語) 真実信心 (術語) 法蔵菩薩降誕 (術語) 機の深信 (術語) 三心 (術語) 六字釈 (術語) 観仏三昧 (術語) 深心 (術語) 絶対無 (術語) 即得往生 (術語) 観経の三心 (術語) 運命観 (術語) 真実の信心 (術語) 他力 (術語) 懺海 (術語) 信機信法 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage