INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前柳田 聖山 ( やなぎだ せいざん, Seizan Yanagida ) 著 (花園大学教授)
タイトル看話と黙照
タイトル読みかんなともくしょう
サブタイトル
タイトル(欧文)Silent-Ilumination and Koan-Introspection in Zen-Buddhism
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-20
媒体名 花園大学研究紀要
媒体名欧文 The Annual Report of Researches of Hanazono College
通号 6
発行日1975-03-31
発行者花園大学文学部
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00037207A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 禅宗 (分野) 日本 (地域) 元代 (時代)
 分野  中国禅 中国仏教 (分野) 宋代 (時代) 唐代 (時代) 8世紀 (時代) 禅宗 (分野) 神秀 (人物) 道元禅師 (人物) 禅学 (分野)
 人物  大慧 宏智 朱子 道元 (人物) 宏智 (人物) 大慧年譜 (文献) 禅宗 (分野) 雪竇重顕 (人物) 圜悟 (人物) 宗教 (分野) 雪竇頌古 (文献) 宏智正覚 (人物) 大慧 (人物) 如浄 (人物) 黙照禅 (術語) 正法眼蔵 (文献) 曹山 (人物) 曹洞宗学 (分野) 大慧宗杲 (人物) 宗密 (人物) 朱子学 (分野) 朱熹 (人物) 韓愈 (人物) 朱子語類 (文献) 魯迅 (人物) 理気 (術語)
 文献  朱子語類 大慧書 大慧年譜 叢林公論 正法眼蔵 朱子文集 (文献) 朱子 (人物) 大慧書 (文献) 王陽明 (人物) 老子 (文献) 中庸 (文献) 円覚経 (文献) 勅修百丈清規 (文献) 典座教訓 (文献) 道元 (人物) 朱子語類 (文献) 如来蔵思想 (術語) 杜撰 (術語) 正法眼蔵 (文献) 雨窓欹枕集 (文献) 大慧 (人物) 大慧宗 (人物) 大慧普説 (文献) 宗門武庫 (文献) 禅林僧宝伝 (文献) 大慧語録 (文献) 雲臥庵主書 (文献) 禅林宝訓 (文献) 叢林盛事 (文献) 大慧年譜 (文献) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献)
 術語  看話禅 黙照禅 中国禅宗史 黙照禅 (術語) 公案禅 (術語) 公案 (術語) 無字 (術語) 日本文化 (術語) 看話 (術語) 文字禅 (術語) 大慧宗杲 (人物) 看話禅 (術語) 臨済宗 (術語) 只管打坐 (術語) 臨済禅 (術語) 宏智 (人物) 無事禅 (術語) 念仏 (術語) (術語) 禅宗 (分野) 浄土 (術語) 浄土教 (術語) 止観 (術語) 鈴木大拙 (人物) キリスト教 (術語) 中国禅 (分野) 禅学大辞典 (術語) 古尊宿語録 (文献) 明版大蔵経 (術語) 禅思想 (術語) 東山法門 (術語) 活鱍鱍地 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage