INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前三原 暎 ( みはら あきら, Akira Mihara ) 著 ()
タイトル真盛上人の念仏観
タイトル読みしんぜいしょうにんのねんぶつかん
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ185-187(L)
媒体名 顕真学報
通号 12
特集・テーマ 念仏思想の研究
編者 玉置韜晃
発行日1934-01-10
発行者顕真学苑
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00037531A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  室町 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉 (時代) 真宗 (分野) 日本中世仏教 (分野) 江戸 (時代) 南北朝 (時代) 浄土教 (分野)
 分野  教理史 ( 浄土教 ) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 天親 (人物) 法然 (人物) 親鸞 (人物) 経典学 (分野) 釈尊 (人物)
 人物  真盛 真生 源信 日本仏教 (分野) 往生要集 (文献) 蓮如 (人物) 浄土教 (分野) 真迢 (人物) 真慧 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物) 真盛 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 永観 (人物)
 文献  真生上人往生伝記 往生要集 円戒国師絵可伝 奏進法語 源信 (人物) 往生要集 (文献) 選択集 (文献) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 安楽集 (文献) 教行信証 (文献) 善導 (人物) 観心略要集 (文献) 奏進法語 (文献) 真盛上人往生伝記 (文献) 化他利生 (術語) 愚要鈔 (文献) 大阿弥陀経 (文献) 歎異抄 (文献) 円戒国師絵可伝 (文献)
 術語  化他利生 称名念仏 戒称二門の義 奏進法語 (文献) 称名念仏 (術語) 本願 (術語) 選択 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 南無阿弥陀仏 (術語) 菩提心 (術語) 念仏 (術語) 浄土 (術語) 観想念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage