INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前Shore Jeff ( しょあ じぇふ, Jeff Shore ) 著 ()
タイトルKOAN ZEN FROM THE INSIDE
タイトル読みkoanzenfromtheinside
サブタイトル
タイトル(欧文)Koan Zen From The Inside
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-52(L)
媒体名 花園大学文学部研究紀要
通号 28
特集・テーマ 中島皓象教授 退職記念号
ISSN 1342-467
編者 花園大学文学部
発行日1996-03-20
発行者花園大学文学部
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   東アジア 日本 (地域) 中国 (地域) 現代 (時代) インド (地域) 朝鮮 (地域) 仏教学 (分野) 東アジア仏教 (分野) 仏教 (分野)
  分野   禅宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野)
  人物   鈴木大拙 白隠 西谷啓治 臨済 中峰明本 黄檗 久松真一 高安大愚 沢庵 大慧宗杲 蘭渓道隆 抜隊得勝 盤珪 南浦紹明 日本仏教 (分野) (分野) 西田幾多郎 (人物) 仏教 (分野) 親鸞 (人物) 禅宗 (分野) 道元 (人物) 浄土真宗 (分野) 臨済宗 (分野) 夜船閑話 (文献) 鈴木正三 (人物) 臨済 (人物) 荊叢毒蘂 (文献) 宗教とは何か (文献) 現代 (時代) 田辺元 (人物) 宗教学 (分野) 鈴木大拙 (人物) 臨済録 (文献) 黄檗 (人物) 馬祖 (人物) 白隠 (人物) 正法眼蔵 (文献) 釈尊 (人物) 元代禅宗史研究 (文献) 浄土教 (分野) 浄土教 (術語) 日本禅宗史 (分野) 塩山和泥合水集 (文献) 榑林皓堂 (人物) 惟慧道定 (人物) 野口善敬 (人物) 六祖壇経 (文献) 臨済義玄 (人物) 伝心法要 (文献) 百丈 (人物) 慧能 (人物) 西谷啓治 (人物) 哲学 (分野) 星野元豊 (人物) 善の研究 (文献) 久松真一 (人物) 沢庵 (人物) 柳生宗矩 (人物) 不動智神妙録 (文献) 結縄集 (文献) 禅文化 (分野) 稲垣貴直 (人物) 宏智正覚 (人物) 中国禅宗 (分野) 朱子 (人物) 栄西 (人物) 円爾弁円 (人物) 日蓮 (人物) 北条時頼 (人物) 無学祖元 (人物) 円爾 (人物) 南浦紹明 (人物) 夢窓疎石 (人物) 孤峰覚明 (人物) 蘭渓道隆 (人物) 塩山抜隊和尚語録 (文献) 峻翁令山 (人物) 趙州 (人物) 圜悟 (人物) 盤珪永琢 (人物) 伊藤仁斎 (人物) 宗峰妙超 (人物) 虚堂智愚 (人物) 松源崇岳 (人物) 痴兀大慧 (人物) 教時諍論 (文献)
  文献   景徳伝灯録 禅関策進 正法眼蔵 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献) 十牛図 (文献) 弥陀経要解 (文献) 白隠慧鶴 (人物) 念仏禅 (術語) (分野) 印光文鈔 (文献) 混合経 (文献) 袾宏 (人物) 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献)
  術語   問答 公案 生死 大疑 見成公案 葛藤 筆談 機関 人間形成論的意義 (術語) 入室 (術語) (術語) チベット因明学 (術語) rtsod-pa (術語) 共感性 (術語) 涅槃経 (文献) śabda-brahman (術語) 正法眼蔵 (文献) 古則 (術語) 黙照禅 (術語) 無門関 (文献) 宏智頌古 (文献) 坐禅 (術語) 看話禅 (術語) (術語) 輪廻 (術語) 涅槃 (術語) (術語) 脳死 (術語) 道元 (人物) 死生観 (術語) 因縁 (術語) 立教開宗 (術語) 大悟 (術語) 超三業 (術語) 疑団心 (術語) 生死 (術語) 見成公案 (術語) 己事不明 (術語) 仏向上 (術語) 真実相 (術語) 真法身 (術語) 見性成仏 (術語) 大疑 (術語) 葛藤 (術語) 正法眼蔵<葛藤> (文献) 外道問仏の話 (術語) 皮肉骨髄得法説 (術語) 如浄語録 (文献) 無情説法 (術語) 筆談 (術語) 機関 (術語) 理致 (術語) 向上 (術語) 宏智八句 (術語) 提唱 (術語) 五家 (術語) 応赴義 (術語) 応対義 (術語) 韶碩 (人物) (術語) (術語) 自由 (術語) 不定 (術語) 次第 (術語) 開権円融 (術語) 不二 (術語) (術語) 教判 (術語) 法華玄義釈籤私記 (文献) 摩訶止観 (文献) 五教判 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage