INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 宏晢 ( よしだ こうせき, Koseki Yoshida ) 著 ()
タイトル真言密教の仏身論
タイトル読みしんごんみっきょうのぶっしんろん
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-74
媒体名 佛教文化論集:川崎大師教学研究所研究紀要
通号 4
編者 川崎大師教学研究所
発行日1984-03-21
発行者川崎大師教学研究所
発行地神奈川
本文
INBUDS IDIB:00040172


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 真言宗 密教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 弘法大師 (人物) 天台宗 (分野) インド仏教 (分野) インド (地域) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野)
  文献   大疏 広釈 略疏 大日経 (文献) 菩提心論 (文献) 天台宗 (分野) ・枳尼 (術語) 密教 (分野) 広釈 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 教行信証 (文献) 大疏 (文献) 略疏 (文献) 広疏 (文献) 稲芋経 (文献) 曼荼羅の理論と実践 (文献) 大日経疏 (文献) 般若灯論釈 (文献) Sāṁkhyā (術語) 仏身論 (術語) 十地経論 (文献)
  術語   仏身論 三身説 (術語) 法身 (術語) 親鸞 (人物) 阿弥陀仏 (術語) 三身 (術語) 報身 (術語) 二身説 (術語) 宝性論 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage