INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前和島 芳男 ( わじま よしお, Yoshio Wajima ) 著 (神戸女学院大学名誉教授)
タイトル常陸三村寺と忍性
タイトル読みひたちみむらじとにんしょう
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-8
媒体名 金沢文庫研究
通号 195
発行日1972-07
発行者金沢文庫
発行地神奈川
本文
INBUDS IDIB00040473A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 関東地方 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 学問寺 (地域) 日本中世 (時代) 近畿地方 (地域) 日本古代 (時代) 近世 (時代) 深川霊願寺 (地域)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真言律宗西大寺派 鎌倉時代 (時代) 忍性 (人物) 霊芝元照 (人物)
 人物  忍性 叡尊 叡尊 (人物) 日蓮 (人物) 真言律宗 (分野) 日本仏教 (分野) 湛睿 (人物) 親鸞 (人物) 審海 (人物) 真言律宗西大寺派 (分野) 忍性 (人物) 覚盛 (人物) 律宗 (分野) 明恵 (人物) 南都仏教 (分野) 感身学正記 (文献)
 文献  性公大徳譜 元亨釈書 関東往還記 実時 (人物) 叡尊 (人物) 元亨釈書忍性伝 (文献) 極楽寺縁起 (文献) 日蓮 (人物) 忍性余利器記 (文献) 雑談集 (文献) 薬師寺要録 (文献) 本朝高僧伝 (文献) 沙石集 (文献) 扶桑略記 (文献) 日本書紀 (文献) 最澄 (人物) 興禅護国論 (文献) 延宝伝灯録 (文献) 帝王編年記 (文献) 元亨釈書 (文献) 『安国論御勘由来』 (文献) 感身学正記 (文献) 『法華玄義』 (文献) 定舜 (人物) 三村寺 (術語) 明義進行集 (文献) 浄土源流章 (文献)
 術語  三村寺 極楽寺 極楽寺 (術語) 関東往還記 (文献) 金沢称名寺 (術語) 称名寺 (術語) 三村寺 (術語) 美術 (術語) 興正菩薩叡尊像 (術語) 金沢文庫古文書益性法親王御消息 (文献) 正覚尼公 (人物) 興聖寺 (術語) 宴曲 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage