INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前宮崎 円遵 ( みやざき えんじゅん, Enjun Miyazaki ) 著 (龍谷大学名誉教授)
タイトル聖覚と源空・親鸞
タイトル読みしょうかくとげんくうしんらん
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-9
媒体名 金沢文庫研究
通号 217
発行日1974-06
発行者金沢文庫
発行地神奈川
本文
INBUDS IDIB00040497A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  浄土教 日本 (地域) 鎌倉時代 (分野)
 分野  鎌倉時代 浄土教 (分野) 仏教文学 (分野) 日本 (時代) 日蓮 (人物) 曹洞宗 (人物) 曹洞宗 (時代) 道元 (人物) 日本浄土教 (人物)
 人物  聖覚 源空 親鸞 親鸞 (人物) 隆寛 (人物) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 澄憲 (人物) 唯信鈔 (文献) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土宗 (分野) 善導 (人物) 証空 (人物) 真宗学 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物)
 文献  明義進行集 本朝祖師伝記絵詞 古今著聞集巻二 唯信鈔 唯信鈔文意親鸞聖人全集写伝篇2聖覚表白文 尊号真像銘文 愚管抄 (文献) 聖覚 (人物) 四十八巻伝 (文献) 歎異抄 (文献) 選択集 (文献) 関東往還記 (文献) 十六門記 (文献) 隆寛律師略伝 (文献) 専修念仏停止 (術語) 蓮門精舎旧詞 (文献) 七箇條起請文 (文献) 西方指南抄 (文献) 親鸞伝絵 (術語) 平家物語 (文献) 清涼寺 (術語) 興福寺奏状 (文献) 本朝祖師伝記絵詞 (文献) 唯信鈔 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 親鸞 (人物) 教行信証 (文献) 末灯鈔 (文献) 法然 (人物) 尊号真像銘文 (文献) 一念多念文意 (文献) 正像末和讃 (文献) 浄土論註 (文献) 高僧和讃 (文献)
 術語  吉水教団 列祖像 僧伽 (術語) 選択本願念仏 (術語) 機深信 (術語) 尊号真像銘文 (文献) 列祖像 (術語) 吉水教団 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage