INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前李 乾煕 ( lee konhi, Konhi Lee ) 著 (日韓仏教研究会会長)
タイトル韓国華厳の特質
タイトル読みかんこくけごんのとくしつ
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ745-760(L)
媒体名 華厳学論集
ISBN 4-8043-0537-8
編者 鎌田茂雄博士古希記念会
発行日1997-11-10
発行者大蔵出版株式会社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00043726


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   韓国 日本 (地域) 中国 (地域) 韓国仏教 (分野) 朝鮮 (地域) 現代 (時代) 高麗時代 (時代) 新羅時代 (時代) 朝鮮半島 (地域)
  分野   韓国仏教 朝鮮仏教 華厳学 韓国 (地域) 朝鮮仏教 (分野) 元暁 (人物) 高麗時代 (時代) 新羅時代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 朝鮮 (地域) 韓国仏教 (分野) 華厳宗 (分野) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 華厳学 (分野) 法蔵 (人物) 禅学 (分野) 均如 (人物) 智儼 (人物)
  人物   義湘 元暁 均如 知訥 雪岑 西山 智儼 (人物) 法蔵 (人物) 元暁 (人物) 義相 (人物) 華厳学 (分野) 善妙 (人物) 華厳一乗法界図 (文献) 朝鮮仏教 (分野) 韓国仏教 (分野) 浄土教 (分野) 慧遠 (人物) 義湘 (人物) 吉蔵 (人物) 憬興 (人物) 華厳宗 (分野) 一乗法界図円通記 (文献) 見登 (人物) 智訥 (人物) 禅宗 (分野) 宗密 (人物) 己和 (人物) 均如 (人物) 看話決疑論 (文献) 朝鮮半島 (地域) 孝寧大君 (人物) 知訥 (人物) 西山 (人物) 法眼文益 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 親鸞 (人物) 証空 (人物) 浄土真宗 (分野) 聖光 (人物) 良忠 (人物) 論註 (文献) 普照 (人物) 大乗起信論海東疏 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage