INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前加茂 仰順 ( かも ごうじゅん, Gojun Kamo ) 著 (大阪青山短期大学教授)
タイトル浄土教の基礎論的立場
タイトル読みじょうどきょうのきそろんてきたちば
サブタイトルその系譜と本質論
タイトル(欧文)Basic Standpoints of Jōdo-kyo (the Pure Land Doctrine)
サブタイトル(欧文)
該当ページ387-414(R)
媒体名 日本仏教史の研究:木村武夫先生喜寿記念
編者 日本仏教史の研究会
発行日1986-04-03
発行者永田文昌堂
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00045449


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本浄土教 日本仏教 鎌倉時代 (時代) 法然 (人物) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 鎌倉 (時代) 中国浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   源信 法然 湛然 善導 往生要集 (文献) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 永観 (人物) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 智顗 (人物) 天台宗 (分野) 中国仏教 (分野) 最澄 (人物) 法華経 (文献) 澄観 (人物) 証真 (人物) 摩訶止観 (文献) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 観経疏 (文献)
  文献   華厳経 往生要集 選択本願念仏集 観心略要集 法華経 (文献) インド仏教 (分野) 法蔵 (人物) 入法界品 (文献) 涅槃経 (文献) 無量寿経 (文献) 探玄記 (文献) 十地経 (文献) 源信 (人物) 選択集 (文献) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 教行信証 (文献) 安楽集 (文献) 善導 (人物) 選択本願念仏集 (文献) 往生要集 (文献) 摧邪輪 (文献) 一枚起請文 (文献) 妙行心要集 (文献) 三十四箇事書 (文献) 一乗要決 (文献) 本理大綱集 (文献)
  術語   即身成仏 聖道門 異類助業 浄土往生 法身説法 (術語) 即身成仏義 (文献) 菩提心論 (文献) 菩提心 (術語) 大日如来 (術語) 即身成仏義私記 (文献) 六大 (術語) 三劫成仏 (術語) 浄土門 (術語) 還相利他行 (術語) 即身成仏 (術語) 三心 (術語) 回心 (術語) 西山上人 (人物) 真宗興隆 (術語) 聖道門 (術語) 浄土往生 (術語) 三願転入 (術語) 念仏 (術語) 教行信証 (文献) 菩薩行 (術語) 上生信仰 (術語) 往生 (術語) 仏心 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage