INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藪田 嘉一郎 ( やぶた かいちろう, Kaichiro Yabuta ) 著 (歴史学者・日本古代史)
タイトル御霊信仰と念仏
タイトル読みごりょうしんこうとねんぶつ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ273-284(R)
媒体名 日本文化と浄土教論攷:井川定慶博士喜寿記念
編者 井川定慶博士喜寿記念会
発行日1974-11
発行者井川博士喜寿記念会出版部専称寺内
本文
INBUDS IDIB00046832A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  空也 元暁 一遍 (人物) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 行基 (人物) 千観 (人物) 源信 (人物) 性空 (人物) 日本往生極楽記 (文献) 法蔵 (人物) 韓国仏教 (分野) 朝鮮仏教 (分野) 慧遠 (人物) 義湘 (人物) 吉蔵 (人物) 憬興 (人物)
 文献  三代実録 日本霊異記 春秋左氏伝 古事記 慈覚大師伝 (文献) 延喜式 (文献) 日本霊異記 (文献) 僧綱補任抄出 (文献) 釈家官班記 平家物語 (文献) 延喜式 文徳実録 (文献) 景戒 (人物) 日本書紀 (文献) 今昔物語集 (文献) 今昔物語 (文献) 続日本紀 (文献) 法華験記 (文献) 行基 (人物) 日本仏教 (分野) 古事記 (文献) 万葉集 (文献) 聖徳太子 (人物) 本居宣長 (人物) 暁烏敏 (人物) 神道 (分野)
 術語  御霊信仰 念仏 阿弥陀聖 怨霊思想 本地垂迹 (術語) 御霊神社男神像 (術語) 天神信仰 (術語) 虫供養 (術語) 巡回礼拝 (術語) 碧山日録 (文献) 疫病流行 (術語) 寺院運営 (術語) 往生 (術語) 称名 (術語) 浄土 (術語) (術語) 信心 (術語) 観仏 (術語) 教行信証 (文献) 見仏 (術語) 日本仏教 (分野) 殯宮 (術語) 法然上人行状絵図 (文献) 念仏上人 (術語) 念仏 (術語) 怨霊思想 (術語) シャマニズム (術語) 禅師 (術語) 渡唐天神 (術語) 阿弥陀聖 (術語) 遮那業 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage